Indkaldelse til Danske Lodsers årsmøde 2021

Så er det snart tid for Danske Lodsers årsmøde, der i år bliver virtuelt 

22. februar 2021

Danske Lodsers årsmøde bliver i år afholdt via Teams. Årsmødet løber af stablen den 10. marts fra klokken 10.00 - 15. 00, og der er indskrivning fra klokken 09.00.

Årsmødet vil blive suspenderet kl. 12:00 for frokost, efter frokosten fortsætter mødet.

Bestyrelsen opfordrer til, at man deltager i årsmødet, samt, hvis man er forhindret, sørger for at videregive sin fuldmagt til en kollega jævnførende vedtægternes § 5, stk. b.

Medlemmerne bedes tilmelde sig via nedenstående link senest den 8.marts 2021. 

Tilmelding til Lodsernes årsmøde

Program

1. Tiltrædelse af fravigelser fra vedtægterne grundet COVID-19

a. Vært: Jens Lundgaard, medlem af Lederne Søfart bestyrelse

b. Fravigelse af pkt. 3 bliver erstattet med beretning fra arbejdsgruppen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Resultat af bestyrelsesvalg

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af sted for næste ordinære årsmøde

7. Eventuelt

COVID-19

Foreningen følger myndighedernes anvisninger, og derfor bliver årsmødet afholdt virtuelt. Til selve mødet er der kun adgang for medlemmer af Danske Lodser, og vi henstiller til, at du slukker mikrofonen, når du ikke har ordet.

Tak for hjælpen.