Hvor mange tons CO2 kan du spare

Det har aldrig været vigtigere at tage ansvar for klimaet og den verden, vi lever i. For det, vi gør i dag, kommer til at spille en stor rolle for de næste mange generationer. Med PFA Klima Plus* kan du sætte hele eller dele af din pension på ekstra hårdt arbejde for klimaet. Så bidrager du med tonsvis af næstegenerationskærlighed og en mere bæredygtig fremtid for dine børn og børnebørn

*For at tilvælge PFA Klima Plus kræver det, at du har en PFA Plus ordning med opsparing i markedsrente.

16. februar 2021

Brug din pension til ’næstegenerationskærlighed’. Med en kødfri dag om ugen kan du spare klimaet for 95 kg CO2 om året, og med en elbil bidrager du rundt regnet med 1 ton. Det hjælper alt sammen, og ved at spare din pension endnu mere klimavenligt op bidrager du til klimaet og næstegenerationskærligheden. Eksempelvis kan du for 500.000 kr. pensionsopsparing spare klimaet for hele 5,7 tons CO2 årligt. Din pension handler i høj grad om de næste generationer. For jo mere klimavenligt, du sparer din pension op i dag, jo grønnere fremtid går vi alle i møde. Din opsparing bliver allerede investeret klimavenligt, men du kan gøre endnu mere for at reducere din CO2-udledning ved at spare op i den mere klimavenlige løsning, PFA Klima Plus. Og det er nemt, men altså ret utroligt, hvad det betyder for klimaet.

Hvad betyder det at spare op i PFA Klima Plus?

Ved at spare hele eller en del af din pensionsopsparing op i PFA Klima Plus sætter du din opsparing på ekstra hårdt arbejde for klimaet. Der er samme forventede risikoniveau og forventede afkastpotentiale på den lange bane som i PFA Plus, men i denne opsparing er der ekstra høje klimakrav til investeringerne. Det kan give større udsving på afkastet på den korte bane, men pension er langsigtet, og som udgangspunkt får du altså samme risikoniveau og afkastpotentiale på langt sigt ved at spare din pension op i PFA Klima Plus.

pfa.dk kan du læse mere om PFA Klima Plus, se cases og blive klogere på, hvordan vi sikrer, at de hårde klimamål bliver overholdt. Som altid er du meget velkommen til at kontakte PFA, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning.

Faktaboks:

PFA Klima Plus bygger på tre konkrete klimamål:

  1. Fra dag ét vil aktieporteføljen i Klima Plus udlede 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset.
  2. Frem mod 2025 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2-neutralt. Det sker gennem investeringer i skov og teknologi, der tager CO2 ud af atmosfæren.
  3. Frem mod 2030 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2-negativt, og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder.

Læs mere om PFA Klima Plus og klimamålene på pfa.dk

Faktaboks:

Se her, hvor meget CO2, du kan spare

pfa.dk kan du se, hvor meget CO2 du kan spare de næste generationer for. Herfra kan du klikke dig videre, se cases og finde mere viden om PFA’s klimavenlige investeringer.