Håb for indefrosne feriepenge

Indefrosne feriepenge, 2. udbetaling

17. april 2021

Dette har betydning for vores medlemmer ansat på DIS-vilkår på færgeområdet.Der er i skrivende stund stadig nogle enkelte tekniske udfordringer med registrering af indefrosne feriepenge hos Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Rederierne har for længe siden indberettet – og indbetalt – de tilgodehavende feriemidler til Fonden, men processen for DIS-ansatte har vist sig at være mere kompliceret end forventet og betyder bl.a., at indbetalingerne for de enkelte personer skal registreres manuelt. Dette forventes at være afsluttet ved udgangen af uge 15 og senest i starten af uge 16. Her og nu kan man som søfarende opleve, at saldoen for indefrossen ferie hos Fonden står med et negativt beløb, men det vil blive rettet op med den endelige registrering af ferien.

Processen for ansøgning om feriemidler er, at der – i modsætning til ved første ansøgning – kun er én indgang for alle. Herefter har man mulighed for at angive, at man har ”særlige skatteforhold”, og at disse består i, at man er/har været ansat på DIS-vilkår. Når man vælger DIS, skal man i første omgang ikke foretage sig yderligere, men vil modtage et brev i e-Boks med oplysning om, hvorvidt Fonden har brug for flere oplysninger eller dokumentation, og i givet fald hvilken. Det er også muligt at indlede en dialog med Fonden om behandlingen af den konkrete sag, herunder hvis man har spørgsmål til beregningen af den første udbetaling af indefrossen ferie.

OBS! I princippet kan man godt ansøge om udbetaling, selv om saldoen aktuelt er negativ, da ansøgningen så blot vil afvente, at de tilgodehavende feriemidler bliver registreret. I så fald vil man dog ikke få mulighed for at vælge ”særlige skatteforhold” og ”DIS”, så vi anbefaler kraftigt, at den enkelte afventer den endelige registrering af sit tilgodehavende for at sikre, at ansøgningen kan behandles korrekt.

Alle ansøgninger vil blive behandlet ”håndholdt”, hvilket også betyder, at evt. fejl i forbindelse med den første ansøgning vil blive rettet op. Generelt er modellen for denne ansøgningsrunde, at alle resterende tilgodehavender skal udbetales – dvs. at hvis man fx ved en fejl har fået for lidt i første omgang, vil det manglende beløb komme til udbetaling nu.

Fonden vil behandle de skattemæssige aspekter efter de anvisninger, der er modtaget fra Skat. Hvis man er uenig i den skattemæssige behandling af udbetalingen, er det noget, der skal tages op med Skat og ikke med Fonden.

Lederne Søfart er i løbende kontakt med Fonden om status på processen.