Fuld gang i OK-forhandlinger

Lederne Søfarts jurister har opnået rigtig gode resultater i de afsluttede overenskomstforhandlinger tidligere på efteråret. Dermed er der opbygget et godt udgangspunkt for de næste forhandlinger.

Billede fra møde om overenskomst

Tre erfarne jurister med særlig stor viden om det maritime område rådgiver dig og de øvrige medlemmer af Lederne Søfart inden for alle aspekter af ansættelsesretlige forhold.

Juristerne Lise Damgaard Pedersen, Rolf Trier og Pia Beck Nielsen udgør også det forhandlingsteam, som forhandler Lederne Søfarts overenskomster. De forhandles i tæt samarbejde med bestyrelsen og din talsmand, da det er jer, der kender hverdagen og behovene lokalt.

Samtidig lægger vi vægt at have professionelle drøftelser og et løsningsorienteret forhandlingsmiljø med arbejdsgiverne og arbejdsgiverorganisationerne med henblik på at opnå de bedste resultater både på kort og lang sigt.

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang og er som bekendt ’det muliges kunst’, men ved alle forhandlinger er målet at opnå det bedst mulige resultat.

I dette efterår har vi allerede opnået nogle rigtig gode resultater, ligesom vi har opbygget et godt udgangspunkt for de næste overenskomstforhandlinger.

Afsluttede forhandlinger

Hovedoverenskomst (område 2): Her afsluttede vi forhandlingerne umiddelbart før sommerferien, og resultatet er stemt hjem med cirka 90 procent af de afgivne stemmer. Vi opnåede forbedringer på løn og pension samt en ny ordning med mulighed for efteruddannelse ved opsigelser på grund af nedskæringer. Derudover er der aftalt yderligere tre ugers lønnet forældreorlov, og feriereglerne er blevet tilpasset den nye ferielov.

Esvagt: Vi afsluttede forhandlingerne primo oktober, og afstemningen er afsluttet i uge 42 med 77 procent ja-stemmer for forhandlingsresultatet. Vi opnåede stigninger af løn og pension samt en forbedret frihedsoptjening. Forbedringer vedrørende lønnet forældreorlov følger med fra hovedoverenskomsten, ligesom justeringen vedrørende ferierettigheder.

Overenskomst for kommunalt ansatte navigatører: Vi afsluttede forhandlingerne i foråret 2021. Vi opnåede forbedringer på løn og pension, og derudover er navigatørgruppen blevet udskilt fra den tidligere Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst til en separat overenskomst. Indholdet af Fællesoverenskomsten er videreført uændret bortset fra de forbedrede løn- og pensionsforhold.

VTS/MAS (staten): Overenskomsten blev forhandlet i foråret 2021, og vi opnåede lønudvikling på niveau med øvrige statsligt ansatte.

Igangværende forhandlinger

Færgerederierne: Vi er pt. midt i forhandlingerne om hovedoverenskomsterne (DIS + DAS), og vi påbegynder forhandlingerne om de lokale aftaler hos henholdsvis MolsLinjen, Scandlines og ForSea efter uge 42.

M.H. Simonsen: Vi er i den afsluttende fase af forhandlingerne, og der mangler kun enkelte udestående punkter. Vi har foreløbigt opnået forbedringer på løn og pension.

Hundested/Rørvig: Der er aftalt forhandling, når hovedoverenskomsterne på færgeområdet er afsluttet.

NCC: Vi har afholdt første forhandlingsmøde, og vi har aftalt nyt møde medio november.

DanPilot: Vi forhandlede overenskomsten i september, og vi har opnået enighed mellem parterne om de centrale punkter. Vi afventer endelig godkendelse af en hviletidsaftale fra Søfartsstyrelsen, da en godkendelse af denne er en forudsætning for, at overenskomsten kan skrives færdig. Af opnåede forbedringer kan især nævnes lønstigninger og bedre beskyttelse ved natlodsninger.

Skoleskibet Danmark: Vi har afholdt første forhandlingsmøde, og vi har aftalt nyt møde primo december.

Skonnerten Fylla: Forhandlingerne er stort set afsluttede, og der mangler kun enkelte udestående punkter.


Fakta om juridisk rådgivning

  • Juristerne i Lederne Søfart har speciale i maritime forhold. Samtidig er de en del af Ledernes stærke korps på flere end 60 jurister og advokater med speciale i ansættelsesret og vilkår på arbejdsmarkedet.

  • I 2020 rådgav juristerne medlemmer af Lederne Søfart i 912 sager.

  • I 2021 har vi pr. 1. oktober rådgivet i 648 sager. Dertil kommer de mange telefoniske rådgivningssamtaler, vi har med jer.

  • Det er vigtigt for os at være tilgængelige for jer. Derfor kan du ringe til vores jurister mandag til fredag mellem kl. 9-15 på tlf. 3345 5565.

  • I de sager, der kræver skriftlig behandling, korresponderer vi med dig via din side på Mit Lederne. Denne kan du til enhver tid logge på med dit NemID. På din side kan du således læse al korrespondance på din sag, ligesom du kan skrive direkte til din rådgiver. I de tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at logge på, for eksempel fordi du er på søen uden tilstrækkelig forbindelse, har vi også mulighed for at maile sammen.

  • Vi garanterer, at alle henvendelser besvares inden for 24 timer på hverdage.

  • Det er vigtigt for dit medlemskab og vores juridiske rådgivning, at du løbende opdaterer dine ansættelsesoplysninger. Vi har som regel også mulighed for at give dig et hurtigere svar, hvis du sørger for, at din gældende ansættelseskontrakt ligger på Mit Lederne.