Danske Lodsers årsmøde vel overstået

Der var god stemning og stort fremmøde på Danske Lodsers digitale årsmøde den 10. marts 2021

12. marts 2021

Danske Lodser fik en ny bestyrelse sidste onsdag. Og via en vedtægtsændring kom det på plads, at Danske Lodser er en ’brancheforening og et politisk organ’ under Lederne Søfart. Det betyder, at medlemmernes sagsbehandling nu igen udelukkende ligger hos Lederne Søfart.

Samtidig blev det slået fast, at lodsernes overenskomster ligger hos Lederne Søfart, og at alle forhandlinger dermed også ligger hos Lederne Søfart. Her er Danske Lodsers rolle at være sparringspartneren, der kommer med den endelige indstilling til Lederne Søfarts bestyrelse vedrørende de enkelte overenskomster.

Endelig blev bestyrelsessammensætningen og valghandlingen ændret således, at der nu er en mindretalsbeskyttelse. Det betyder, at der er sikret en plads i bestyrelsen til de mindre lodserier.

Valghandlingen skal desuden ske ude på lodserierne – hvor den før er foregået i forbindelse med årsmødet.

Årsmødet blev afviklet i en rigtig god tone, hvor effektivitet og transparens gennemsyrede mødet.

Næste årsmøde er i marts 2022.

Du kan læse mere i det seneste nyhedsbrev for Danske Lodser.