World Maritime Day 2020

Torsdag den 24. september, er det ”World Maritime Day”. Øverst på dagsordenen er de store problemer med besætningsskifte, og det skal skibsfartens helt tunge aktører diskutere

23. september 2020


FNs søfartsorganisation, IMO, er blandt arrangørerne af et temamødet om de globale problemer med besætningsskift, hvor målet er, at få flere af verdens ledere til at anerkende, hvor slemt det står til hos de søfarende, der er fanget på skibene grundet Covid-19.

Du kan deltage i IMO’s webinar torsdag d. 24. september via ZOOM her.

Fakta er, at netop de søfarende sammen med den internationale skibsfart, står for at transportere 90 procent af alle varer, gods og råstoffer i hele verden, og er dermed afgørende for såvel verdensøkonomien samt helt lavpraktisk, at der dagligt er varer på hylderne og varme i mange hjem.

Covid-19 lukkede alle verdens lande ned på stribe og fangede dermed flere hundred tusinde søfarende om bord på skibene. Verdenssamfundet bad skibene sejle videre og holde de globale forsyningskæder åbne. Politikere stod verden over og forsikrede deres borgere om, at de ikke ville komme til at mangle noget, selvom deres samfund blev lukket ned. De søfarende sejlede videre, tilsidesatte egne behov og holdt forsyningskæderne åbne. Mange søfarende har arbejdet non-stop i over 15 måneder, mens deres arbejdsgivere, , forgæves har forsøgt at overbevise forskellige myndigheder om, at de søfarende havde brug for at blive afløst, så de kunne komme hjem.

Det er stadig ikke sket, da mange lande har rigtig mange restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Hos Lederne Søfart er vores ønske er, at der bliver indarbejdet beskyttende foranstaltninger i de handels- og investeringspolitiske aftaler, som sikrer de mennesker, der til dagligt arbejder med at holde verdenshandlen kørende.

Vi mener, at søfarende, uanset nationalitet, skal kunne rejse uhindret til og fra skibene, også under en international krise som Covid-19.

Lederne Søfart har igennem IFSMA og Nautilus været med til at påvirke IMO i den nuværende retning.