SU-betalt master oven på skibsførereksamen

SU-betalt master oven på skibsførereksamen

Skibsførereksamenen åbner for en karriere inden for logistik, som ikke behøver begrænse sig til den maritime sektor. Karrieren kan accelereres ved at tage en masteruddannelse, og et nyt dansk-engelsk samarbejde giver optimale muligheder – dét endda med SU-støtte.

 

01. maj 2020

Af Mads Sander

Skibsføreruddannede udgør ofte vitale tandhjul i regionale og globale supply chains og besidder desuden en enorm indsigt i maritim logistik. Det skyldes naturligvis blandingen af viden og erfaringer opnået gennem sejltiden før og efter skibsføreruddannelsen samt fag som skibsteknik & lastelære, navigation, søret og driftsledelse. Den blanding lærer nemlig som bekendt dimittenderne at forstå, analysere og løse problemstillinger på både sø- som landsiden for dermed at få skibene sikkert, hurtigt og billigt ind og ud af havnene.

 

Hvis du overvejer en karriere inden for logistik, bør du således ikke alene fokusere på den maritime verden og dens efteruddannelsestilbud. En bredt funderet masteruddannelse i Logistik og Supply Chain Management kunne nemlig også være en oplagt mulighed.

Dansk-engelsk samarbejde
Marstal Navigationsskole har netop indgået et samarbejde med University of Northampton i England. Dermed kan skibsføreruddannede nu blive optaget på universitets SU-støttede Master of Science in Logistics and Supply Chain Management, som tager et år og er perfekt, uanset om man kan tage en jobmæssig pause eller ej. Der undervises nemlig kun to sammenhængende dage om ugen i Northampton, som ligger en time nord for London. Desuden finder undervisningen kun sted i de første seks måneder, mens den øvrige tid anvendes til den afsluttende opgave på 12.000-15.000 ord. Endelig kan der snildt indgås individuelle aftaler med studerende, som grundet eksempelvis sejlads til tider er fraværende. Her er det også en stor fordel, at universitetets bibliotek i vid udstrækning er digitaliseret, ligesom underviserne står til rådighed på mail og Skype.

 

Skibsførereksamen et godt grundlag
Artiklens forfatter gennemgik masteruddannelsen i Northampton fra oktober 2018 til oktober 2019 og konstaterede, at den i høj grad fokuserer på maritim logistik, hvorfor eksempelvis mit utal af engelske havneanløb var et kæmpe plus. Som skibsføreruddannet opfyldte jeg ikke per automatik de akademiske optagelseskrav, men uddannelseskoordinatoren (Course Director) optog mig, fordi han ville se, hvordan en studerende med en stærk logistik baggrund ville klare sig på trods af den manglende akademiske baggrund. Forsøget blev en stor succes.

 

Fleksible undervisere

Naturligvis var det en tilvænningssag at skulle formulere sig på engelsk på et akademisk niveau og at udvælge det rette kildemateriale. Takket været god undervisning, og fordi vi undervejs kunne sende vores udkast til underviserne, var de skriftlige afleveringer på typisk 2.500 ord dog aldrig et problem.
Endvidere var afleveringerne baseret på nutidige logistiske problemstillinger og scenarier, og underviserne opfordrede os derfor her til at bruge et mix af lærebøger, nyere akademiske tidsskrifter og aktuelle artikler fra eksempelvis BBC, Financial Times og Søfart. Vi blev sågar også opfordret til at bruge forklarende Youtube-videoclips af avancerede containerterminaler eller robotter i Amazon’s warehouses. Afleveringerne blev således ikke tørre eller højtravende, men derimod skriftlige produkter, der vitterligt ville fange opmærksomheden hos læsere - også uden for universitetet.

 

Bredt sammensat fagpakke
Uddannelsens forskellige fag førte os gennem emner som indkøb, robusthed i leverandørnetværk, marketing, profitmaksimering, bæredygtighed, projektledelse og udvikling af strategisk infrastruktur. Den afsluttende opgave skrev vi om et selvvalgt emne med støtte fra en vejleder, som vores Course Director hjalp med at finde. Også her gjaldt det om at skrive, så vi fangede læsernes opmærksomhed.

 


Fakta

Samarbejdsaftalen: Er mellem Marstal og University of Northampton.

Alle skibsføreruddannede med cirka et års effektiv sejltid som styrmænd kan søge optagelse til uddannelsen i Master of Science in Logistics & Supply Chain Management ved University of Northampton.

 

Interesserede kan skrive direkte til Course Director, Andrew Gough, på Andrew.Gough@northampton.ac.uk med enten spørgsmål eller en egentlig ansøgning om optagelse.

Uddannelsesstart: Uddannelsen starter hvert år i henholdsvis januar og september, og ansøgerne skal senest fire måneder før ønsket studiestart søge om optagelse.


Tilstedeværelse:

Andrew Gough gennemfører en forventningsafstemning omkring den enkelte ansøgers behov for indkvartering, fravær under studiet m.m. Det ideelle setup er her, at de studerende på de to ugentlige tilstedeværelsesdage – udover at deltage i undervisningen – også benytter tiden til vejledningsmøder med Andrew Gough eller til at arbejde med afleveringerne.


Økonomi:

Studieafgift:
7.425 GBP, der opnås dog rabat, hvis beløbet betales på en gang.

SU:
Ansøgere (også udenlandsdanskere), der tager et års ubetalt frihed fra deres job, kan søge både SU-støtte og SU-lån samt få op til 43.600 DKK fra SU-styrelsen som tilskud til studiegebyret.

Undervisningsmaterialer: Alle bøger på læselisten fås som gratis e-bøger via universitetets bibliotek. Dog bør nogle bøger købes på tryk, da de er fundamentale som opslagsværker og referencer. 

Spørg en tidligere studerende

Er du interesseret i at høre mere, så skriv gerne til Mads Sander på madssander@hotmail.com