Jeppe la Cour

Skrevet og kureret af Martin Sass Berntsen

Overenskomst 2020: Forlig på transportområdet

Dansk Industri (DI) og 3F Transport indgik for nylig forlig på transportområdet

24. februar 2020

Transportforliget er traditionelt retningsgivende for de maritime overenskomster. Forliget som indeholder i alt 36 protokollater skal nu gennemgås, således at det, der kan have betydning for de søfarende, bliver tilføjet vores overenskomster.

Forliget indeholder højere lønstigninger end ved sidste overenskomstfornyelse, og der er en del forbedringer på andre områder, blandt andet forbedret barsel til fædre.

Overenskomstforliget giver god inspiration til fornyelse af de maritime overenskomster, hvor interessen især rettes mod de store overenskomster inden for færgefarten og langfarten.

Overenskomstforhandlingerne med Lederne Søfart afventer de meniges færdiggørelse af deres overenskomster. Når der foreligger aftaler her, kan vi tage fat på officersoverenskomsterne.

Der er dog en enkelt undtagelse, idet Havnebusserne i Københavns havn ARRIVA er de første, der skal have forhandlet deres overenskomst. Deres overenskomst er direkte omfattet af Transportforliget og vil derfor snarest blive forhandlet.

Havnebusserne

Så kom overenskomsten for Havnebusserne på plads. Vores overenskomst på området er mellem Dansk Industri (DI) og Lederne Søfart, som dækker skibsførernes sejlads på havnebusserne i Københavnsområdet.

Der er således ikke tale om, at det er en overenskomst, der dækker de særlige forhold, som gør sig gældende i ARRIVA. Her skal der forhandles en lokalaftale.

På selve forliget har vi fået en aftale om, at vores forhandlinger om en lokalaftale snarest skal påbegyndes. Vi har aftalt den 26. marts 2020 for forhandling af denne.

Vi har forhandlet os til en 8,22 procents stigning i lønnen. Selve lønnen stiger i perioden med 1.500 kr. og den særlige opsparing med yderligere 920 kr., så sam-let set er der tale om en forbedring på i alt ca. 2.420 kr. om måneden i 2022, svarende til en samlet stigning på ca. 8,2 procent. Herudover stiger overtidssatsen med 4,9 % i overenskomstperioden.

Det bliver fra den 1. maj 2020 muligt for kollegaer, som har opnået pensionsalderen, at få udbetalt rederiets pensionsbidrag som løn i stedet for en indbetaling til pensionsalderen. Bestemmelsen var i udgangspunktet kun ment som en fremadrettet bestemmelse, men vi fik dem til at godtage, at kollegaer, som allerede har passeret pensionsalderen, men som stadig er erhvervsaktive, at de kan få pengene udbetalt.

Medlemmerne havde et ønske om, at vi skulle fastholde den særlige opsparing på 4 procent svarende til 830 kr. Den indlagte stigning fra 4-7 procent i Transportforliget skulle i stedet pålægges lønnen.

Det kunne der ikke opnås enighed om. I stedet fik vi forhandlet en aftale, hvor den enkelte frit kan vælge at få pengene udbetalt løbende, to gange om året eller som nu med decemberlønnen.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at dersom man vælger at tømme saldoen hver måned betyder det, at man derved fraskriver sig retten til, med løn, at holde omsorgsdage, seniordage mv., da betalingen herfor normalt skal tages i den særlige opsparing.

Samsø Rederi

Lokalaftalen for SamsøRederi er forhandlet. Aftalen har i perioden fungeret fint og efter hensigten. Alle fik et ekstra løntrin, ligesom vi fik sikret, at deres nye hurtigfærge HSC LILLEØRE kommer til at følge vores lokalaftale. Vi har endnu ikke modtaget rederiets underskrift, men har fået oplyst, at der ikke er problemer.

VTS og MAS

Her er alle aftalerne nu skrevet under. Det har været et langstrakt forløb, hvor Søværnet også har foretaget en omfattende omstrukturering, som bl.a. har ført til at såvel MAS og VTS-stationerne ved Storebælt og i Malmø nu samlet er en og samme myndighed.

Bemandingen på VTS Storebælt er ændret fra en vagtholdsleder og tre operatører til nu kun tre operatører.

Vi endte op med en løsning, hvor vi har sikret, at alle operatører opnår et funktionstillæg, der følger stolen og ikke manden. Overenskomstområdet er blevet udvidet, idet vi har fået landansatte navigatører omfattet. Herudover vil VTS Fehmern komme til at følge aftalesættet. Overenskomsten er nu sendt til Medarbejder- og kompetencestyrelsen for endelig godkendelse.

VTS Fehmern

Vi har aftalt forhandling af VTS Fehmern den 17. marts. Udkast til aftalerne ser meget fornuftige ud. Alle får base i Rødby og vil få arbejdstid, når de tager fra Rødby til Travemünde, hvor VTS-stationen ligger. Der er sørget for underbringelse, så man kan køre en tørn, hvor man ikke er nødsaget til at møde ind for enkeltvagter, men kan have flere dage i træk.

Kommende aftaler og forhandlinger - med mindre Covid-19 forhindrer det:

16/3   Lokal arbejdstidsaftale for Sejerøfærgen. Lokalaftalen forhandles sammen med FOA.

26/3   Lokalaftale ARRIVA

30/3   OK-forhandling Limfjord Pilot

31/3   OK21 konference Forhandlingsfællesskabet

14/4   OK-forhandling Rønne Havn

Opdateres...

Præsentation ved møde