Indefrosne feriepenge

Her kan du læse mere om, hvad de indefrosne feriepenge betyder for dig

19. juni 2020

 Efter regeringens udmelding om udbetaling af tre ugers feriepenge, har Lederne Søfart fået en masse spørgsmål om dette.

Lederne Søfart har sammen med Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime indgået en aftale om overgang til ny Ferielov med Danske Rederier (DRO2). Aftalen er identisk med den aftale, som er indgået for Danske Rederier (DRO1).

Nedenstående gælder kun for de ansatte, som sejler langfart.

Landansatte eller medlemmer i færgerne, såvel kommunale som private færger, forventes at følge landreglerne. Denne aftale er ikke forhandlet færdig.

Af aftalen fremgår det bl.a.:

Aftalens pkt 2:

Ferie optjent i perioden fra 1. januar 2019 og indtil 31. august 2019 (typisk 24 løbende feriedage) overføres som hidtil efter den gældende ferielov og til afholdelse efter den 1. januar 2020 eller 1. maj 2020.

Aftalens pkt. 3:

Den ferie, der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. december 2019 (typisk 12 løbende feriedage) og som i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 900 af 28. august 2019 om ferie for søfarende (overgangsbekendtgørelsen) ikke indefryses, overføres ligeledes til afholdelse efter den 1. januar eller 1. maj 2020.

På det sædvanlige tidspunkt for overførsel af ferie, optjent i 2019, til afholdelse i indeværende ferieår, vil der således - for sidste gang - kunne overføres de sædvanlige typisk 36 feriedage.

Aftalens pkt. 4:

Den i 2019 optjente og til indeværende ferieår overførte ferie antages afholdt, eller påbegyndt afholdt ved overgangen til den nye ferieordning 1. september 2020.

Dette er ensbetydende med, at vi inden vi overgår til den nye ferielov, har afregnet alt i forhold til den gamle ferielov.

Fra 1. januar 2020 -

Aftalens pkt. 5:

Den ferie, der optjenes fra og med 1. september 2020 efter (den blivende) bekendtgørelse nr. 1306 af 5. december 2019 om ferie for søfarende, vil kunne afholdes løbende og i takt med, at den optjenes.

Derfor vil den ferie, der er optjent i perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 (typisk 24 løbende feriedage) og som i henhold til § 6 i overgangsbekendtgørelsen om ferie for søfarende ikke indefryses, alt andet lige være i ”overskud”.

Ferie optjent efter den 1. september 2020 kan altså fremover anvendes med det samme og er ikke længere bundet til næste ferieår. Med den nye ferielov indføres begrebet samtidighedsferie.

Den ferieret, som er optjent i perioden fra 1. januar og frem til 31. august 2020 skulle efter de landlige regler være indefrosset. Men, på grund af søfartens særegne forhold er vi undtaget for denne indefrysning. Derfor kan dagene være i overskud.

Aftalens pkt. 6:

Om dagene reelt er i ”overskud”, vil dog afhænge af, om de 36 feriedage, der på sædvanlig vis blev overført til afholdelse i indeværende ferieår, udlignede en negativ ferie-/fridagssaldo, eller resulterede i en positiv ferie-/fridagssaldo, som man kunne nedskrive henover året. Er de ikke i ”overskud”, kan de anvendes til at udligne underskuddet, hvilket kan ske i forholdet 1:1, hvor én feriedag kan udligne en negativ ferie-/fridagssaldo på én dag og så fremdeles.

De overførte dage kan som udgangspunkt ikke benyttes til at udligne underskud, der skyldes andre forhold.

Aftalens pkt. 7:

Rederiet kan beslutte, om overskydende feriedage per 31. august 2020 på omkostningsneutral basis skal udbetales eller ”konverteres” til fridage.

Ovennævnte bestemmelser vil kunne slå ud vidt forskelligt i de forskellige rederier.

I nogle rederier har man opsplittet ferie-, feriefridage og fridage i hver sin saldo, hvorimod man i andre har samlet det hele i en saldo.

Det kan give problemer, hvis vi i Lederne Søfart skal kunne efterregne, hvorvidt man har fået det man skal.

Der vil derfor senere komme en mere konkret vejledning, information, som er afstemt med de andre aftaleparter, således at vi melder ens ud og således at det hele sker på et oplyst og gennemsigtigt grundlag. Det kan blive nødvendigt, at vi i de respektive rederier laver en vejledning, som kun er dækkende det enkelte rederi.

De kommende informationer vil blive meddelt i vores nyhedsbrev, så det er vigtigt, at dine medlemsdata er ajourførte, og at du er tilmeldt nyhedsbrevet.