Har du lyst til at blive talsmand?

Der er mange fordele ved at være talsmand

02. oktober 2020

Der er flere fordele ved at påtage sig et tillidshverv, blandt andet er der adgang til uddannelse. Men er der forskel på en Tillidsrepræsentant og en Talsmand? – Det korte svar er nej.

Titlen Tillidsmand er brugt i offentlig regi og Talsmænd er et levn fra gamle dage og brugt på det private område. I Lederne Søfart bruger vi termen Talsmænd. (TM).

Talsmand/kvinde for kollegerne, er den, der står vagt om overenskomsten, og repræsenterer Lederne Søfart på arbejdspladsen.

Begyndte i 1900-tallet

Da de første TM blev valgt i begyndelsen af 1900-tallet, var deres primære opgave at sikre, at overenskomsten på arbejdspladsen blev overholdt, og varetage kollegernes krav og interesser.

I dag er TM´s rolle langt mere nuanceret. Han/hun er en vigtig medspiller i forhold til samarbejdet på arbejdspladsen. Derfor spænder opgaverne også mere vidt. Lige fra lønforhandling, over deltagelse i samarbejdsudvalg til den enkelte kollegas støtte i svære situationer.

Talsmandens vigtigste opgaver:

  • Lønforhandling: Nogle steder er der tradition for, at Talsmanden forhandler med ledelsen på vegne af alle kollegerne. Andre steder er det den enkelte medarbejder, der forhandler med sin leder. Her vil Talsmanden kunne tilbyde sparring forud for forhandlingen. Og andre steder igen er det muligt at tage Talsmanden med til lønforhandlingen.

  • Ansættelse: Mange steder sidder TM med til jobsamtaler. Lederne Søfart har overblik over, hvilke virksomheder, der har en TM.

  • Afskedigelse: En af TM´s mere kedelige arbejdsområder er at deltage i afskedigelsessamtaler. Her er den primære opgave at sikre, at en afskedigelse sker på et sagligt grundlag. Dvs. at begrundelsen for, at en kollega bliver sagt op, sker på saglige betingelser, fx nedskæringer, bortfald af opgaver. Og selvfølgelig at selve afskedigelsen foregår på en ordentlig måde. Man har altid ret til at få sin TM med til samtalen. Ved større afskedigelsesrunder er det også  TM, som sammen med Lederne Søfart, vil forsøge at nedbringe antallet af afskedigelser. Det sker typisk ved at foreslå alternative besparelser, omrokering af medarbejdere eller rationaliseringer. TM vil også gøre sit til, at få aftalt de bedst mulige vilkår for dem, der bliver sagt op. Fx fritstilling, ekstra uddannelse o. lign.

  • Advarsel eller påtale: Hvis en medarbejder får en advarsel eller påtale, så har han eller hun ret til at tage sin TM med til samtalen. Her er det også TM´´s opgave at vurdere og sikre, at advarslen overholder reglerne.

  • Uddannelse: De fleste TM har stor viden om de uddannelsesmuligheder, der findes inden for deres område, og om mulighederne for at få støtte til uddannelse. Den viden deler de gerne ud af. Du vil måske også opleve, at din TM tager uddannelse op som tema eller presser lidt på, for at du og kollegerne husker at efter- og videreuddanne jer, så I fortsat er skarpe og attraktive på arbejdsmarkedet. At uddannelse er vigtig er også understreget i overenskomsternes bestemmelser om efter- og videreuddannelse.

Ny TM i gang

Hos Lederne Søfart har vi har lige fået en TM mere ind i ”folden”. Til ham fik vi følgende ordning etableret:

- Et honorar på 1.000 kroner om måneden og fire vagtfrie dage om året, som skal dække seminar/kurser med mere. Ligeledes får vedkommende betalt mødeaktivitet, når der er møder med direktionen/ledelsen.

Praktisk betyder det netop for denne her arbejdsplads, at vi kan få en smidigere og mere effektiv overenskomstforhandling. Det er  TM´s opgave at indhente overenskomstkrav som bliver indsendt til den respektive, faglige sagsbehandler. Herefter bliver der lavet en overenskomstkravsliste, som vi kan tage udgangspunktet i, når forhandlingerne med arbejdsgiveren starter og kører.

Hvad skal man tænke over, når man er Talsmand?

Det er vigtigt, at gøre sig klart, at man som TM er repræsentant for sine kollegaer, men tillid går begge veje, og derfor er Talsmandshvervet også en tillidssag mellem arbejdsgiver og den TM - udover tilliden mellem kollegaerne og TM. Ofte skal man bygge bro mellem parterne, men man må aldrig glemme, at man er valgt at sine kollegaer og kan komme ud i ubehagelige situationer. Derfor er der ofte indskrevet i overenskomsterne, at der er en beskyttelse af den tillidsvalgte.

Som TM og repræsentant for foreningen er der en forventning om, at TM går foran og er med til at skabe det gode arbejdsmiljø og de gode vilkår for kollegaerne på arbejdspladsen med respekt for hinandens forskelligheder og roller.

Hvis du vil høre mere om, hvad vi som forening forventer af vores TM, er du velkommen til at hive fat i sekretariatet.