Greenland Pilot Service - Fordoblet omsætning på fem år

Med en beskeden start på 24 lodsninger i 2016 forventer direktør for Det Grønlandske Selskab, Peer Bøje Brandenborg, nu at skulle forsyne 50 skibe med lodser i den kommende sæson. Så hvis man drømmer om at blive lods i Grønland, er der al mulig grund til at læse med her

27. marts 2020

”Vores fornemmeste opgave som lodser er at sejle uden om isen. Vi bevæger os aldrig ind i isen med krydstogtskibene, det er simpelt hen for farligt. Men vi kan godt sejle forbi isbjerge og isformationer, så passagerne kan nyde at se på dem,” siger Peer Bøje Brandenborg, direktør for Greenland Pilot Service.

Tekst: Pia Elers, fotos: Greenland Pilot Service

Der er sne og is og minus 6 grader, da Peer Bøje Brandenborg lander i Nuuk Lufthavn først i februar. Selvom sæsonen for krydstogtsejladser omkring Grønland først starter i juni, er der en masse ting, der skal klares inden da. Der skal laves aftaler med kunder, der skal planlægges, hvem der tager hvilken tørn, og endelig skal der også rekrutteres et par nye lodsaspiranter. For allerede nu kan direktøren se, at de i højsæsonen får brug for at have hele 29 lodser afsted på én gang.

”At være lods i Grønland er jo i høj grad et sæsonbetonet job, da krydstogtskibene kun sejler heroppe fire måneder om året – fra start juni til og med september. Og det betyder, at der er grænser for, hvor mange vi kan have fastansat i Greenland Pilot Service. Derfor låner vi os frem via Dan Pilot, hvorfra vi typisk er dækket ind et stykke af vejen med 10 til 12 lodser,” forklarer Peer Bøje Brandenborg, der i 2016 af Dan Pilot fik til opgave at få etableret det grønlandske lodseri, Greenland Pilot Service, som han altså nu er direktør for.

 

Ombord før Grønland

Lodserne, der altid optræder i par ved de lange sejladser, kommer som regel ombord i den sidste havn før Grønland, hvilket typisk vil være Island. For de store skibes vedkommende – dem med over 1.000 passagerer – er den mest anvendte rute at sejle gennem Prins Christians Sund, aflægge besøg i et par havne i Sydgrønland og derefter sætte kursen mod Canada. Her står lodserne så af efter 8-10 dages sejlads, ofte på New Foundland i St. John eller en anden havn derovre. De lidt mindre passagerskibe nøjes ikke med Sydgrønland, men fortsætter op til Nuuk og Diskobugten. Det gør turen lidt længere for lodserne, der så typisk bliver ombord mellem 10 og 14 dage.

Efterhånden er der også ved at være stor interesse for at komme over og opleve Østgrønland. Det vil så typisk være lidt mindre ekspeditionsskibe, der begiver sig ud på de ture. Så med den stadig stigende interesse for at sejle omkring Arktis har Greenland Pilot Service også fået lidt flere kunder i butikken.

 

Fra 24 til 50

”Vi startede i 2016 med 24 lodsninger og nåede sidste år op på 50 lodsninger. Stigningen hænger blandt andet sammen med, at vi også er begyndt at få skibe ind, der egentlig ikke har pligt til at have lods ombord. Men nu da vi er her, vil de gerne have vores assistance. Vi har eksempelvis haft et par tankskibe, der skal sikre de vitale årlige forsyninger af brændstof i Grønland til fly og skibe - og naturligvis også til opvarmning af beboelse. Derudover har vi også haft fragtskibe, der skulle levere gods til miner heroppe. Så ud af de 50 lodsninger havde vi vel 14 skibe, der ikke var lodspligtige,” forklarer Brandenborg og tilføjer, at det både er godt og ondt med den øgede omsætning. For de har en meget stor udfordring – og det er at skaffe folk.

 

Udfordring at rekruttere

Det kræver lidt forklaring. Sagen er, at Greenland Pilot Service opererer med to slags lodser. Dem, der arbejder i Grønland, og som kun får penge for de dage, de er ude at lodse – altså en slags sæsonarbejde. Og så den anden gruppe, der er ansat i Danpilot og bliver udlånt til det grønlandske lodseri i det omfang, der er behov for det.

”Et lille lodseri som vores har ikke råd til at have en gruppe fastansatte lodser året rundt, da vores sæson jo er ultrakort – kun fire måneder. Så hvis man vil være Grønlands-lods her hos os, så bliver man altså betalt pr. dag. Så hvis man for eksempel har 80 lodsningsdage, nærmer man sig en halv million i årsløn. Men der er ingen garanti for, at man kan få så mange dage, nogle får måske kun mellem 40 og 60. Og vi ved jo også, at de fleste gerne vil have en stabil indtægt, så derfor er det faktisk ikke verdens nemmeste job at rekruttere til, selvom det på mange måder er et drømmejob,” siger Peer Bøje Brandenborg.

 

Kræver sejlads ved Grønland

Men så er der også en anden stor udfordring i forhold til at skaffe folk, og det er, at der er ganske høje krav til at blive lods i Greenland Pilot Service. Man skal nemlig kunne dokumentere to års effektiv sejltid som enten overstyrmand eller skibsfører i farvandene omkring Grønland, før man kan blive lodsaspirant. Vel at mærke sejltid, der skal være erhvervet inden for de sidste fem år. Det er kravene fra søfartsstyrelsen.

Der er dog mulighed for at få dispensation, hvis man kommer med sejltid, der er ældre end de fem år. Her vil Søfartsstyrelsen foretage en individuel vurdering, hvorefter de typisk vil foreslå sidemandsoplæring i en periode, hvor længden afhænger af ansøgerens øvrige kvalifikationer.

Der er en hel del pensionerede skibsførere, der gerne tager en sommertjans som Grønlandslodser. Det er typisk officerer, der har sejlet med enten Royal Arctic Line eller rederiet Simonsen fra Svendborg – og derfor har den fornødne sejltid og erfaring. Men de har ikke noget ønske om at få alt for mange lodsningsdage, max. 20-30 i sæsonen.