Flere kvinder med ombord

Der er i dag kun cirka tre procent af de danske søfarende, der er kvinder. Hvis de ansatte på færgerne tælles med, er tallet seks procent. Også i kontorerne på land er der langt flere mænd end kvinder. Derfor arbejder man i blandt andet Danske Rederier målrettet på at finde ud af, hvordan man kan få flere kvinder til at gøre karriere inden for shipping.

07. januar 2020

Tekst: Lise Mortensen/Danske Rederier, fotos: SIMAC og IVAR SVANE.
Kvinder ombord

- Diversitet er en del af opskriften på kommerciel succes. Rederierne risikerer derfor at blive ramt på konkurrenceevnen, når kvinder vælger skibsfarten fra. Desuden går vi glip af halvdelen af talentmassen, hvis ikke vi får fat i det segment. Vi bliver nødt til at tage det endnu mere alvorligt og arbejde målrettet for at ændre tallet, siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier:

Indsats skudt i gang
- I maj 2018 lød startskuddet for en storstilet indsats for at få flere kvinder ind i Det Blå Danmark, da MDC sammen med Danske Rederier afholdt en større ”More Women at Sea” paneldebat, der udsprang af MDC-arrangementet ”Fremtidens Søfarende” (november 2017), fortæller Henriette Dybkær, Business Relationship Manager, Maritime Development Center, der koordinerede opstarten af projektet. Hun tilføjer:

- Vi var med til at få bolden til at rulle, og vi har nu overgivet det til Danske Rederier og World Careers. Siden er der sat en lang række initiativer i gang:

LinkedIn
Der blev etableret en lukket LinkedIn gruppe ”Women At Sea Forum”, der i dag har fin aktivitet og over 130 medlemmer.

Girl Power i Det Blå Danmark
- Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne, World Careers, sætter fokus på alle de seje kvinder, som arbejder inden for den maritime branche. Med ”Girl Power i Det Blå Danmark” vil vi gerne være med til at inspirere andre unge kvinder til at vælge en karriere inden for det maritime, siger Anne Bay Riisager, kampagneleder for World Careers.

Kvinder ombord

Mentorer støtter kvindelige søfarende
I første omgang blev en mentorordning lanceret som et pilotprojekt. Ordningen er primært for kvindelige studerende, som lige er startet på en af de maritime grunduddannelser i og omkring byerne Svendborg og Frederikshavn. Danske Rederier forventer dog at gøre ordningen landsdækkende, siger Anne Panknin Kristensen, maritim praktikkoordinator og ansvarlig for mentorordningen:

- Det at være væk hjemmefra i lang tid kan være svært at forberede sig på. Hverdagen om bord på et skib er meget anderledes, og derfor kan det være rart at have en mentor, man kan spørge til råds, og som man kan få støtte og vejledning fra. Emner, som handler om at være eneste kvinde ombord og ny i et fag, kan være svære at dele med sine mandlige kolleger”, siger Anne Panknin Kristensen og tilføjer:

- Jeg håber, at mentorordningen giver de unge kvindelige søfarende oplevelsen af, at de ikke er alene om de udfordringer, som de kommer til at stå overfor. Der er andre, der har prøvet det før dem.

Man kan tilmelde sig både som mentor og mentee på Danske Rederiers hjemmeside.

Statistisk set
Hvor der i 2017 kun blev optaget 28 kvinder på de maritime uddannelser, steg tallet i 2018 til 43, og i 2019 stævner 48 kvinder ud mod en karriere til søs. Tallene viser optagne via Den Koordinerede Tilmelding på maskinmester-uddannelserne, International Shipping and Trade på CBS og skibsfører- og skibsofficersuddannelserne på SIMAC.

Taskforce
- Det er vigtigt, at hele branchen står sammen, hvis vi skal have flere kvinder til søs. Det er svært at bryde mangeårige mønstre, og derfor er det ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Men det bør være muligt at ændre kvindernes holdning omkring uddannelses- og karrierevalg. Selvom tallet stadigt er beskedent, er det udtryk for en positiv udvikling, mener Danske Rederier, der for nyligt har oprettet en taskforce, som skal arbejde for at tiltrække og fastholde kvinder til søs.

Taskforcen skal foreslå konkrete mål og aktiviteter, så vi kan arbejde målrettet på at ændre antallet af kvinder i branchen.

Kvinder ombord