Esvagt efteruddanner nye kystskippere

Opgradering af sønæringsbeviser, omskoling og individuelle handlingsplaner skal gøre mellem 25 og 30 navigatører i ESVAGT klar til vindindustrien

05. oktober 2020

Over de kommende år vil Esvagt omskole og opgradere op mod 80 medarbejdere, så de er klar til at gøre tjeneste på Esvagts Service Operation Vessels (SOV) på opgaver i havvindmølleparker i Nordsøen og Østersøen.

Esvagt har aktuelt seks SOV’er og yderligere tre på vej, og hvis Esvagt skal være selvforsynende med kompetent personel til nybygningerne, så kræver det efteruddannelse af cirka 25-30 navigatører, førstestyrmænd, overstyrmænd og skibsførere, som aktuelt arbejder på kystskipperbevis, siger Nick Vejlgaard Ørskov, Chief Human Resources Officer i Esvagt:

"På skibsassistentsiden kan folkene fint bevæge sig mellem skibstyperne uden problemer, men på maskinsiden og navigatørsiden er der brug for, at de bliver opgraderet. Der er nogle få, der allerede er sætteskippere, og som kan skifte over til et andet skib, men flere skal opgraderes," siger Nick Vejlgaard Ørskov.

Kystskipperen skal opgraderes

Konkret vil opgraderingen betyde, at op mod 25-30 kystskippere skal kunne skrive sætteskipper på visitkortet, før Esvagt kan bruge dem i SOV-flåden.

"Vi har været ude i god tid for at hjælpe vores medarbejdere, eksempelvis gennem individuelle handlingsplaner, så de kan indlede en omskoling. En del yngre medarbejdere er allerede i gang med at læse sætteskipper på fjernstudie, mens de arbejder," siger Nick Vejlgaard Ørskov:

"Men situationen kan være en anden for de ældre kolleger, som ofte har etablerede familier med kreditlån og de forpligtelser, der følger med, og som derudover kan være udfordret af, at det er en del år siden, de sidst gik i skole. Der skal pusles særlige ordninger sammen, så arbejde og skole kan forenes, og privatøkonomien stadig løber rundt," siger han.

Ingen SVU

Det er blandt andet en udfordring, at det ikke er ligetil at sikre hjælp til opgraderingen. Nick Vejlgaard Ørskov havde forventet, at Statens Voksen Uddannelsesstøtte, SVU, kunne være med til at understøtte, at man opgraderede sine papirer fra kystskipper til sætteskipper – men det er ikke umiddelbart muligt:

"Vi har tidligere haft held med at strikke ordninger sammen, hvor vi har kunnet videreuddanne dedikerede og kompetente medarbejdere med støtte fra SVU. Noget tyder på, at den praksis nu er ændret, og det er en stor skam," siger Nick Vejlgaard Ørskov:

"Det betyder, at arbejdsmarkedet bliver ufleksibelt. Dygtige folk, som ofte har lang anciennitet og masser af praktisk erfaring, og som vi meget gerne vil bruge på de nye skibe, får sværere ved at skifte, hvis de ikke selv kan finde økonomisk råderum til at blive opgraderet. Det virker ulogisk," siger Nick Vejlgaard Ørskov.