Ellen giver diesel baghjul

Nu, hvor E-ferryprojektet officielt har nået sin afslutning d. 1. juni 2020, er målene nået til fulde, og Ellens status som en 'eksperimentel' færge og som 'prototype' er simpelthen blevet erstattet af en status som en stabil og hurtigsejlende færge for færgeoperatøren. En færge som også er billig i drift.

Dermed er partnerne bag E-ferryprojektet nået i mål med de kriterier, som var opsat fra EU’s side.

Nu er de vigtige data om Ellens ydelse og økonomi offentliggjort i en evalueringsrapport.

Vi har plukket essensen:

18. august 2020


Energieffektivitet: 85 % transformer-til-propel

- Energiforbrug, 22 sømil (ca. 40 kilometer) tur/retur: 1.600 kWh

- År før højere investeringsomkostninger for en ny elfærge bliver til besparelser pga. lave driftsomkostninger: 4-8 år

- CO2-emissioner sparet i forhold til en moderne diesel: 2.520 ton / år

- Passagertilfredshed: Meget høj

De økonomiske beregninger viser, at ren eldrift er den bedste løsning for en færgeoperatørs regnskaber, og den bedste løsning i forhold til at nedbringe udledninger af drivhusgasser og skadelige partikler.

Eldrift er den billigste løsning allerede nu. Det er særdeles bemærkelsesværdigt, at E-ferrys evaluering viser, at de højere investeringsomkostninger ved bygning af en fuldt elektrisk færge faktisk allerede er udlignet efter kun 5-8 års drift, selv når der tages hensyn til omkostningerne ved en ladestation og den mulige nødvendighed af at udskifte batteripakken to gange i løbet af færgens samlede levetid. En ændring i ejerskabsstrukturen for ladestationen kan bringe tallet ned til kun 4 år.

Batterisystemerne har været en væsentlig bidragyder til E-færgens oprindelige investeringsomkostninger, men fald i omkostninger har mere end halveret prisen på batterier, bare i løbet af projektperioden. Dette gør perspektiverne for fuldt ud elektriske skibe endnu bedre i fremtiden.

Passagertilfredsheden er meget høj: Ellens passagerer nævner igen og igen i E-ferry’s passagerundersøgelser, at de er yderst tilfredse med den emissionsfri færge. Ligesom de fremhæver den rolige sejlads uden støj og os på soldækket.

Energieffektivitet på 85 %: Energieffektiviteten i det samlede elektriske system ligger helt oppe på 85 %, hvilket er mere end dobbelt så højt som i fremdrivningssystemet i en klassisk dieselfærge. Dermed udnytter den 100 % elektriske færge den tilførte energi på exceptionel vis, noget der giver sig udslag i direkte besparelser i driften.

40 km. på 1.600 kWh: Ellen bruger ca. 1.600 kWh på den godt 40 kilometer lange returtur.

Miljømæssige gevinster: Ellen er som sådan emissionsfri, men om der udledes emissioner i forbindelse med sejladsen eller ej, afhænger naturligvis af, hvor den anvendte strøm kommer fra.

Det anslås, at E-færgen sparer miljøet for 2,520 ton CO2, 14,3 ton NOx, 1,5 ton SO2, 1,8 ton CO og et halvt ton partikler årligt, sammenlignet med en lignende moderne dieselfærge.