Dialogspil mod chikane

Du grinede af kollegaens sjofle vittighed, selvom du egentlig følte, at den var ret upassende. En nyansat kollega blev overfuset af en leder foran alle de andre besætningsmedlemmer, og nu sidder han altid alene i messen under måltiderne.

07. august 2020


Kender du det, når man ikke lige fik sagt fra på det rette tidspunkt, og nu er krænkende handlinger gået hen og blevet ’normal’ opførsel på skibet?

For at forebygge og gøre op med chikane og mobning på skibe i den danske handelsflåde, har Sea Health & Welfare udviklet et dialogspil, der opfordrer deltagerne til at italesætte grænser og sund kultur på arbejdspladsen. Ved at snakke om og sætte fokus på chikane og mobning, er I allerede godt i gang med at forebygge, at det finder sted, lyder det.

Hent spillet her: SHW

”Mental Health Toolbox”

Det kan være svært at tale om emner som depression, ensomhed og krænkelser. Men de svære samtaler er livsvigtige. For er et besætningsmedlem præget af mental mistrivsel, er der kort vej til arbejdsulykker og sygdom. Har folk det ikke godt psykisk, sker der flere ulykker. Det er farligt derude på havet, hvor der er langt til hjælp.

Derfor arbejder Sea Health & Welfare på at udvikle en særlig ”Mental Health Toolbox”, som giver konkrete værktøjer til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø om bord og få taget hul på de svære snakke.

Konkrete værktøjer til svære emner

Den nye ”Mental Health Toolbox” kommer til at bestå af fysiske vejledninger og supplerende værktøjer. Fx et værktøj til at kortlægge om der er nogen, der har det psykisk dårligt og forskellige dialogkort til at starte de svære samtaler fx om krænkelser.

Skibsledelsen skal gå forrest
Det er skibsledelsens ansvar at sætte den nye toolbox i spil og konstant have fokus på besætningens mentale trivsel. Det kan være en udfordring at spotte den mentale mistrivsel og helt sætte fingeren på, hvad det er, der ikke fungerer. Derfor er der i toolboxen en række konkrete værktøjer til at identificere, de problemer, der kan præge det psykiske arbejdsmiljø:

UDVIDET HELPLINE

Den helpline, som SHW tilbyder til søfarende, bliver udvidet, så der også ydes rådgivning i forhold til depression, selvmordstanker, ensomhed og stress. På sigt udbygges hjælpelinjen også med en chatfunktion.