Det skal sikres, at danske søfolk og maritime specialister kan komme ud og hjem

DEBAT: Den manglende bevægelsesfrihed er stadig et kæmpe problem for både søfolk og de mange specialister fra den maritime industri, som har hele verden som deres arbejdsplads. I denne fælles kronik i Børsen opfordrer Sune Blinkenberg fra Lederne Søfart og Jenny Braat fra Danske Maritime til at intensivere arbejdet for, at rejser i embeds medfør og besætningsskifte igen kan finde sted uden de nuværende besværligheder.

08. juni 2020

Det skal sikres, at danske søfolk og maritime specialister kan komme ud og hjem

”Sound your horn” blev afholdt den 1. maj. Her skulle skibe i havn verden over give signal med hornet. Det skete for at anerkende den maritime verdens store indsats under coronakrisen. I København var det uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der lod hornet lyde ombord på ’Svitzer Hermod’.

Eventen, der skulle ses som en tribut til de mange søfarende og maritime ansatte, havde bred opbakning verden over. Det forstår vi godt hos både Danske Maritime og Lederne Søfart, for mange af vores medlemmer tager lige nu en ekstra lang tjans til søs, er ekstraordinært udstationeret langt borte fra deres familie eller er afskåret fra at udføre deres arbejde. Det er der akut brug for at få ændret.

Både søfolk og de mange forskellige typer af maritime specialister, som har med skibenes udstyr og vedligeholdelse at gøre, bremses både på vej ud til skibene, værfterne, i havnene og ved hjemrejse. Søfolkene har store problemer med besætningsskifte, og teknikerne har generelle problemer med at få lov til at udføre deres arbejde, når fx motordele skal monteres eller serviceres.

Derfor efterspørger vi mere opbakning til både danske søfolk og maritime specialister. Medlemmerne hos Lederne Søfart, hvor langt de fleste er kaptajner, fortæller, at de aldrig har oplevet en lignende situation. Det er vanskeligt for både kaptajnerne, de øvrige ombord og deres samarbejdspartnere. For at holde skibene sødygtige, og de dermed må få lov til at sejle, skal de bemandes og serviceres.

Det er med andre ord en gordisk knude, som vi skal have gjort noget ved, og her bliver Danmark nødt til at gå forrest. Der skal findes en måde, som både rederierne, værfterne og resten af branchen i samarbejde med de øvrige lande finder sikker og forsvarlig.

Vi glæder os over, at det nu bliver muligt at teste alle danskere, som rejser i embedsmedfør, både før afrejse, og når de kommer hjem. Men en ting er danske tiltag – noget andet er de globale udfordringer og tilliden mellem lande, som der er brug for at genfinde.

For omtrent en måned siden siden kom IMO (International Maritime Organization), med en guide til besætningsskifte, så det kunne ske forsvarligt. Men det er der ikke mange, der har benyttet sig af. Derfor er der brug for opbakning til et konkret forslag fra branchen om at oprette en hubstruktur – dvs. faste steder, hvor besætning og maritime specialister kan skifte forsvarligt.

En række rederier foreslår otte havne som knudepunkter for besætningsskift. Havnene er:  Singapore, Houston, Rotterdam, Gibraltar, Jebel Ali, Fujairah, Hongkong og Shanghai. Rotterdam er den største havn i Nordeuropa, hvor flest skibe (over 33.000 årligt) og dermed søfolk og specialister passerer igennem.

Man bør overveje i tillæg hertil også at oprette en hub i Danmark, da det vil øge den maritime aktivitet for både havne, værfter og udstyrsproducenter. Uanset hvad bakker vi forslaget op, men det er det politiske system, der må føre den ud i livet.

Det samme gælder de generelle muligheder for at få adgang til lande, når man kan påvise en negativ coronatest. Danmark er en af de dygtigste maritime nationer, men vi risikerer at miste afgørende markedsandele, hvis vi ikke har adgang til kunderne og de skibe, som ligger og venter på det danske udstyr.
Derfor ville et international anerkendt coronatest-certifikat være en stor fordel for alle involveret, da det kunne medvirke til at styrke mobiliteten for søfolk og de maritime medarbejdere, som arbejder globalt, og som i dag sidder på bænken

Derfor opfordrer vi til politisk opbakning, så Det Blå Danmark igen bliver fuldt funktionsdygtigt. Vi har hele verden som vores arbejdsplads, vi skal af med de unødvendige forhindringer, og det haster!