Bestyrelsesvalgskandidater

Igen i år er der kampvalg til bestyrelsen i Lederne Søfart. Du kan læse mere om kandidaterne her

14. december 2020

Til generalforsamlingen den 4. marts 2021 er der, i overensstemmelse med vedtægterne, valg til bestyrelsen.

I år er der fem kandidater til de tre pladser i valgruppe 1. Så her skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i fire år, fra 2021 til 2025.

Som nævnt er der fem kandidater, og vi skal derfor have kampvalg. De fem kandidater bliver præsenteret nedenfor. 

Bestyrelsesvalget bliver gennemført ved elektronisk afstemning og afsluttes på Lederne Søfarts generalforsamling 4. marts 2021, der grundet coronarestriktioner bliver afholdt digitalt. Valget sker ved, at hvert aktivt medlem kan afgive én stemme på én kandidat. Du kan stemme til og med tirsdag den 2. marts 2021. Er du stemmeberettiget, bliver der sendt et brev til dig med link til afstemningen.

Kandidater:

Niels Bergkvist Hansen

Skibsføreruddannet sommeren 1990, Marstal Navigationsskole, 52 år.

I august 1985 begyndte jeg på Frederikshavns Søfartsskole på grunduddannelsen. Derefter var jeg på M/S ’Danmark’ i hele 1986 – to togter. Aspirant i APM, hvorefter jeg gik på Marstal Navigationsskole og afsluttede min skibsførereksamen. Kort tid i DSB som 1. styrmand, aftjente værnepligt i Søværnet og derefter ansat ved APM igen.

I APM prøvede jeg forskelligt, bl.a. var jeg nybygnings-tilsynsførende, speciale i tank-coating ved værfter. Kaptajn i 2005 og flyttede til handy-tank segmentet.

I januar 2008 blev jeg ansat hos TORM. I 2014 arbejdede jeg som Safety, Quality & Environment Master, ved TORM.

Jeg genopstiller til bestyrelsen, da jeg ønsker at bevare Lederne Søfart som fagforening for alle handelsflådens officerer.

Jeg ønsker, at SL skal bidrage til en nytænkt DIS-lovgivning.

Jeg ønsker at kunne bidrage i bestyrelsen med kontinuitet.

DIS skal fornyes, politisk. Skattefradraget (skattefritagelsen) skal følge sømanden med nogenlunde samme regler som de udenlandske søfolk. 183 dage samlet arbejde (inkl. kursusdage) udløser skattefritagelsen.

Der skal ske en omlægning af pensionsordningerne. En § 53 ordning vil også stille DIS-sømanden bedre skattemæssigt samt sørge for, at pensionen svarer til den tjente løn.

Vi skal være på toppen af det danske skattesystem, så vi kan undgå – eller fange – sådanne tilfælde, som at DIS-sejlere ikke får kompensation for sundhedsforsikringer og dermed er pålagt endnu en skjult skat.

Lederne Søfart skal medvirke til en gennemgang og fornyelse af de danske maritime uddannelser. Nye, mere landrettede, uddannelser på menuen.

Den politiske vilje til konstant at kaste penge efter rederne i form af skattelettelser og fritagelser skal også tilgås fra Lederne Søfarts side.

Vi skal fortsat have Danske Lodser som en del af Lederne Søfart. Bestyrelsen og sekretariatet skal naturligvis også sikre, at lodserne har de bedst mulige forhold fremadrettet.

Økonomien skal – igen – gennemgås, og bestyrelsen skal vurdere, hvad der skal gøres for, at foreningen igen opnår en sund økonomi. 

Vagn Erik Jensen

Jeg arbejder som styrmand i RAL og sejler kystfeeder i Grønland. Jeg har tidligere sejlet i Grønland i starten af 90’erne i Søværnet samt i 2011-2012 med tankbåde. Jeg har ellers i en lang årrække sejlet i slæbebåde og kulskubbere, men følte at det var på tide med lidt luftforandring, da firmaet solgte skibene.

Jeg har siddet i bestyrelsen i snart fire år. Det har været en spændende tid med mange og alvorlige udfordringer.

Vi havde blodrøde regnskaber og budgetter i de første år, hvor vi kørte rigtig stærkt mod en afgrund, hvor foreningens hjælpefond ville løbe tør for penge.

Derfor var det tvingende nødvendigt at træffe en række betydningsfulde afgørelser allerede i den første tid. Det medførte blandt andet en række afskedigelser i sekretariatet, hvor vi måtte sige farvel til medarbejdere, som har tjent foreningen vel i mange år. Det var nødvendigt, men ikke rart.

Parallelt med bestyrelsesarbejdet har vi også arbejdet hårdt på at få et normaliseret arbejdsforhold til foreningens samarbejdspartnere efter tidligere tiders meget konfrontatoriske linje.

Corona har sat os alle noget tilbage i 2020. Det er også sket for vores forening. Vi ville gerne have rullet en række nye tiltag ud, som skulle medvirke til at fremtidssikre foreningen i årene fremover. Det er mit håb, at jeg med medlemmernes mandat i ryggen vil kunne bidrage til den fremtidssikring i de kommende år.

Jeg er gift og har været det i rigtig mange år - med den samme kvinde. Sammen har vi et par dejlige unger, hvoraf den yngste stadig bor hjemme lidt endnu. Hjemme er i mit tilfælde et ældre byhus i midten af Svendborg. 

Jeppe Tang

Jeg arbejder som dual officer hos Scandlines på M/F Copenhagen, Gedser-Rostock overfarten.

Jeg sejler som styrmand og er ved at tage lodscertifikat til Rostock havn, da dette er et krav internt for at blive overstyrmand. Jeg har tidligere været aspirant og senere officer hos A.P. Møller.

Jeg vil arbejde for, vi får vores identitet som fagforening tilbage. For mig er identiteten som Lederne Søfart ikke fuldt etableret. Jeg har stadig svært ved at se mig selv som navigatør i Ledernes store og komplekse set-up. Jeg vil gerne være en del af den spændende proces med at redefinere os selv som forening. En proces som bestyrelsen allerede har taget fat på.

Jeg mener, at vi skal have en klar og tydelig kommunikation til vores medlemmer. Vi skal fortælle relevante historier om det store arbejde, vores forening faktisk laver, også på de sociale platforme, vores medlemmer benytter.

Jeg vil styrke rekrutteringsarbejdet, så vi bliver mere synlige for de unge. Det skal være tydeligt, hvad man får ud af at være organiseret i en rigtig fagforening.

Når jeg skal fremhæve noget ved mig som person, er det, at jeg er hjælpsom og løsningsorienteret.

Det var faktisk de to personlighedstræk, der gjorde, at jeg blev talsmand.

Som nyansat blev jeg spurgt af en kollega, om jeg ikke kunne hjælp ham med et lille problem. Uden at kende problemet svarede jeg ja, og så var jeg talsmand.

Det har været otte spændende år, og jeg føler mig nu klar til at tage mit engagement i foreningsarbejdet et niveau op ved at stille op til bestyrelsen i vores forening.

Privat bor jeg sammen med Lise og vores to dejlige børn.  Havde jeg mere fritid, ville jeg lufte mine fiskestænger. 

Jens Marquard Sørensen

Jeg har to karrierer, en i land og en på havet. I denne sammenhæng er det mit arbejde i land, der er vigtigt. Jeg har arbejdet i dansk og international søfartspolitik i snart to årtier. Først i Søfartsstyrelsen og Green & Jacobsen, men jeg har også haft kontor på Christiansborg og arbejdet for store internationale konsulentbureauer.

Det er det, som er relevant i denne sammenhæng, for det er der, man får indflydelsen. Jeg er på fornavn med flere danske ministre og har et stort netværk inden for rederierne og på Christiansborg.

Det er de ressourcer, jeg kommer med. Ressourcer, som jeg ved, kan skabe resultater. Jeg er også sømand ligesom alle andre medlemmer, og arbejder som 1. styrmand på Sørlandet i Norge. Men det er ikke vigtigt for det arbejde, vi skal i gang med nu.

Hånden på hjertet. Lederne Søfart står ikke særligt stærkt på de bonede gulve. Der, hvor beslutningerne bliver taget, har vi ikke meget indflydelse længere. Vi mister medlemmer, og vi håndterer ikke de største overenskomster mere. Det skal vi lave om på.

Nu skal det handle om politik. Vi skal bruge politisk tæft, lobbyisme, kontakter og kampagner for at vende udviklingen. Vores medlemmer skal mærke vores faglighed og støtte inden for søfart og shipping, men vores modstandere og samarbejdspartnere skal opleve os som en organisation, der er snu som en ræv og stærk som en løve. Det skal være slut med retssager og lange indlæg i Søfart. Vi skal ud på de bonede gulve og fremlægge vores sag. Vi skal være kendte i medierne, og vi skal være dem, som alle politikere, taler med først.

Vi skal blive til en organisation, som man ikke kan komme uden om, hvis man vil have succes med sine maritime projekter. Det bliver et langt, hårdt træk at blive til den organisation… men det er nødvendigt.

Per Rosenberg

Jeg arbejder i Molslinjen på Alslinjens overfart mellem Bøjden og Fynshav. Jeg er ansat som overstyrmand (afløser).

Jeg vil fortsat arbejde for balance i budget og regnskab. Jeg synes, vi er nået meget langt; men der er brug for at vi holder fast. Jeg vil også gerne arbejde for, at renoveringen af Navigatørernes Hus kan komme medlemmerne til gode med udlejning af nyrenoverede ferielejligheder. Ydermere er uddannelse og efteruddannelse på min dagsorden.

Jeg er 56 år, har siddet i bestyrelsen de sidste 4 år, bosiddende i Gråsten og er gift med Anne. Vi har 4 børn, hvoraf kun en enkelt er hjemmeboende endnu. Jeg interesserer mig for samfundsforhold og er ivrig lystsejler.