2019

Vi er løsningen - ikke problemet

Lederne Søfarts formand, Bjarne Cæsar skriver lederen i næste udgave af fagbladet:

30. september 2019

Bjarne Cæsar, formand i Lederne Søfart

- Vores omkostninger til skibsbesætninger ligger relativt set 25 pct. over vores konkurrenters.

- At vi bruger så mange flere penge på driften af vores besætninger er i allerhøjeste grad et problem.

- Vi kan sagtens fastholde vores position som et rederi, der kan tiltrække de bedste søfolk. Men den status skal vi fastholde via noget andet end lønnen.

Disse tre udtalelser kom chef for Marine HR i Mærsk, Niels Bruus, med for nylig i Søfart.

Jeg kan kun svare med tre gange nej.

Man kan spørge sig selv, hvor effektive vi er som problemløsere, nu vi er blevet stemplet som ”for dyre”

Første ”nej”: Nu er vi endnu en gang gjort til problemet og ikke en del af løsningen, og vores mulighed for modargumenter er begrænsede, da der ikke er fremlagt evidens ved udmeldingen.

Det er svært at se, hvad de 25 pct. dækker over. Det er jo ikke kun lønninger.

Dygtige folk, der kan finde ud af at sejle skibene ordenligt, kan også spare en del på fuel og andet.

Andet ”nej”: Hvis Mærsk i stedet havde taget en snak med deres mandskab om, hvordan organisationen kan stramme op, ville mandskabet helt sikkert have hjulpet. Men man kan spørge sig selv, hvor effektive vi er som problemløsere, nu vi er blevet stemplet som ”for dyre”.

Tredje ”nej”: For nylig lukkede muligheden for betalt rejse til samlevere og børn, ikke kun i Mærsk Line, men også i andre rederier. Her blev vi heller ikke spurgt om løsningsforslag, men dikteret.

Hvis lønnen sættes ned, og goderne samtidigt skæres, er det gode spørgsmål, hvordan Mærsk vil tiltrække de bedste søfolk – og få dem til at yde deres bedste? En dugfrisk undersøgelse viser, at øget distance mellem søfolkene og rederiets kontorer til lands går ud over trivslen og dermed motivationen for at yde sit bedste.

Jeg tror, Mærsk skal passe på, at det ikke bliver en boomerang-effekt, hvor de får nogle misfornøjede medarbejdere.

HORMUZ: En anden aktuel sag er udviklingen i Hormuzstrædet. Irans Revolutionsgarde har siden maj tilbageholdt eller saboteret mindst 10 skibe omkring Hormuzstrædet. Danmark er blevet opfordret til at bidrage til fælles europæisk flådeindsats i området, og den nye udenrigsminister har udtalt: ”Det er vigtigt at bevare navigationsfriheden til søs, og at man kan sejle rundt med handelsskibe på en sikker måde."

Den såkaldte ”beskyttelse” af søfolkene er ikke noget, vi i Lederne Søfart ønsker.

Tilstedeværelsen af dannebrog på en dansk fregat vil – efter vores bedste overbevisning – sende et signal om, at også danske handelsskibe tager del i konflikten. Dermed bliver danske søfarende ufrivilligt del af en konflikt.

Så længe danske skibe ikke har været tilbageholdt eller chikaneret, skal vi som ansvarligt samfund holde os i ro.

Modsat kræver ”beskyttelsen” meget mere end en enkelt fregat, hvis den skal være effektiv, udvise suveræn magt og sikre sikkerhed for danske søfarende og skibe.