2019

Urafstemning om vedtægtsændringer afsluttet

Urafstemningen om vedtægtsændringerne, der blev præsenteret på generalforsamlingen 2019, er nu afsluttet.

15. juli 2019

 

Afstemning

Vedtægtsændringerne har bl.a. til formål, at få Lederne Søfarts vedtægter til at leve op til principperne om good governance, så de flugter med Ledernes Hovedorganisations vedtægter, samt at reducere bestyrelsens størrelse fra 16 til 12 medlemmer. En uddybende beskrivelse af forslaget til vedtægtsændringerne kan findes her.

Resultatet af urafstemningen var et overvældende ja til begge forslag.

Forslaget om ændringen af vedtægternes § 8 og § 9, som har til formål at ændre bestyrelsens størrelse og justere, hvor lang en sammenhængende periode, dens medlemmer kan sidde i bestyrelsen, blev vedtaget med 94% af de 733 afgivne stemmer.

Også forslaget om ændringen af vedtægternes § 13, som har til formål at modernisere og tilpasse vedtægtsbestemmelserne vedr. foreningens kommunikation, blev vedtaget med 96% af de 735 afgivne stemmer.

Hvis du skulle have lyst til at se foreningens samlede vedtægter, så kan de altid findes online her.