2019

Skattefradrag på vej til øboere – og andre vandkantsdanskere

Et aktuelt lovforslag, der forventes vedtaget ved 3. behandlingen i Folketinget den 14. marts, vil gøre et midlertidigt skattefradrag for danskere i ”vandkantskommuner” permanent, og inkludere samtlige 27 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer. Lederne Søfart støtter lovforslaget.

19. februar 2019

 

Færgen Hjarnø

Tekst af Jytte Hjorth, skatterådgiver i Lederne Søfart | Foto af Carsten Lundager/Færgesekretariatet


Lovforslaget vil medføre følgende:

Befordringsfradrag
Hvis man bor i de såkaldte ”udkants” – eller ”vandkantskommuner” gælder reglen om, at kørsel mellem hjem og arbejdssted over 120 km om dagen nedsættes til 0,99 kr. pr. km. I stedet får man 1,98 kr. pr. km. for alle de kilometer, der overstiger 24.

Den bestemmelse, der hidtil har været midlertidig, gælder fra og med 2019 permanent for følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Ordningen er endvidere udvidet med følgende 10 danske småøer: Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Aarø.

Herefter er alle 27 småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer omfattet af ordningen med forhøjet befordringsfradrag.

Overnatningsfradrag
Der har indtil nu ikke været fradrag for rejseudgifter (udgifter til kost og logi), når man ”rejser” mellem hjem og et fast arbejdssted. Det betyder, at man ikke kan få fradrag for udgift til overnatning, selv om man ikke kan komme hjem, fordi den sidste færge er gået.

Det bliver der efter forslaget ændret på, idet man vil kunne få et fradrag på 219 kr. pr. overnatning. Der kan højst fratrækkes 28.000 kr. (2019) under det såkaldte rejsefradrag.

Fradraget gælder for personer, der bor på øer, der ikke er brofaste i de 25 yderkommuner eller på en af de 10 småøer, som ovenfor nævnt.

Fradrag for passage på Kronprinsesse Marys Bro
Det er foreslået af give et fradrag for befordring mellem hjem og arbejdssted, når den medfører passage over Fjordforbindelsen Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro). Efter forslaget gælder fradraget, der er på 12 kr. pr. passage, ikke ved offentlig transport.

Skattenedsættelse
Skatteprocenten for bundskatten nedsættes med 0,03% for at kompensere for forhøjelse af kommuneskatten.

Få hjælp hos Lederne Søfart
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre – eller har du andre spørgsmål om skat – så kontakt Lederne Søfarts skatterådgiver, Jytte Hjorth, på jmh@ledernesoefart.dk eller 20292558