2019

SKAT: Op og ned om udvidelsen af DIS og sømandsfradrag

Der florerer mange oplysninger om den skattemæssige betydning af udvidelsen af DIS og sømandsfradraget. Dette kan give anledning til misforståelser hos de søfarende, hvorfor reglerne kort opsummeres her.

25. februar 2019

 

Vindmoeller

Tekst af Jytte Hjorth, skatterådgiver i Lederne Søfart


Tonnageskatteloven
Europa-Kommissionen har den 12. oktober 2018 godkendt en udvidelse af tonnageskatteordningen med specialskibe. Kommissionen har imidlertid alene godkendt, at udvidelsen sker med virkning fra 1. januar 2017 og ikke fra 2016, som vedtaget i loven fra 2015.

Der vil blive fremsat lovforslag om den ændrede ikrafttrædelsesdato, hvilket vil ske hurtigst muligt i indeværende folketingssamling.

I forbindelse med sagens behandling i EU har kommissionen tilkendegivet, at visse af de allerede gældende danske regler bør justeres for at opfylde EU-reglerne om statsstøtte. Der skal derfor gennemføres ændringer i den interne danske lovgivning.

Der vil blive fremsat lovforslag om disse ændringer efter det forestående folketingsvalg, og det forventes, at dette vil blive vedtaget i løbet af indeværende år. 

DIS-indkomst
Ovennævnte ændring af tonnageskatteloven medfører ikke nogen ændring af mulighed for udbetaling af lønnen som DIS-indkomst.

Derimod udvides muligheden for DIS-beskatning for visse specialfartøjer med den lov, der er vedtaget den 26. april 2018, og som skal gælde fra 1. januar 2019.

Den er imidlertid også betinget af EU´s godkendelse. Da den alene skal gælde forhold, der svarer til dem, der allerede er godkendt i forhold til tonnageskatteloven, jf. ovenfor, må det forventes også at blive godkendt.

Sømandsfradrag
Ændringen i tonnageskatteloven begrænser samtidig sømandsfradraget til ikke at gælde skibe, der er flaget uden for EU og EØS. Dette gælder fra 1. juli 2018.

Udvidelsen af tonnageskatteloven og mulighed for DIS-indkomst påvirker ikke sømandsfradraget. Man kan derfor kun f sømandsfradrag som hidtil dog nu begrænset til flag i EU/EØS.

Yderligere oplysninger
Er du i tvivl om, hvad reglerne betyder for dig – eller har du andre spørgsmål om skat – så kontakt Lederne Søfarts skatterådgiver, Jytte Hjorth, på jmh@ledernesoefart.dk eller 20292558.