Artikel

Scandlines: Zero Emission

Scandlines har en klar målsætning: At gøre færgedriften grøn. Rederiets mål er at sejle emissionsfrit med færgerne på Rødby-Puttgarden – altså helt elektrisk – om nogle få år. Zero Emission.

17. december 2019

Tekst: Lise Mortensen. Fotos: Scandlines, Patrick Kirkby, Annemarie Zinck

- Scandlines klare mål er at sejle emissionsfrit med vores færger på Rødby-Puttgarden – altså helt elektrisk – om nogle få år. Det kalder vi ZERO EMISSION, vi reducerer vores energiforbrug konstant.

- Allerede i dag sejler vi med hybridfærger, der forurener betydeligt mindre end almindelige færger, siger Anette Ustrup Svendsen, Head of Corporate Communications, Scandlines.

I øjeblikket har rederiet fokus på løbende at reducere energiforbruget per overfart, derfor investeres der i energieffektivisering og justeringer i driften, der fører til store energibesparelser. 

Seks ud af rederiets i alt otte færger er hybridfærger, og dermed har Scandlines verdens største hybridflåde. Scandlines ejer også verdens længste hybridfærger, M/F Berlin og M/F Copenhagen, der besejler ruten Gedser-Rostock.

Siden 2013 har Scandlines investeret 2,3 milliarder DKK i at bygge og ombygge færger til miljøvenlig hybriddrift, og EU har desuden blåstemplet Scandlines’ innovative grønne tiltag med en medfinansiering på adskillige millioner kroner.

Scandlines Hybrid Ferry

Små tiltag, stor effekt
På den cirka 18,5 kilometer lange rute Rødby-Puttgarden har Scandlines siden åbningen af ruten i 1963 forbedret sit koncept for trafikmaskinen til perfektion, påpeger Anette Ustrup Svendsen:

- Én afgang hver halve time i hver retning, 24 timer i døgnet, 365 dage om året – det bliver til over 36.000 afgange årligt. Derfor har selv små justeringer stor effekt.
Overfarten tager kun 45 minutter, og færgen ligger blot 15 minutter i havn – i gennemsnit klares losning og lastning dog på blot 7,5 minut – takket være vores særdeles effektive trafikmaskine-koncept, er det en af de hurtigste ruter – vores mål er, at ruten også bliver den mest miljørigtige.

Scandlines' hybridsatsning
Tilbage i 2013 byggede Scandlines en af færgerne på Rødby-Puttgarden ruten om til hybridfærge. Erfaringerne var så gode, at rederiet i 2014 også ombyggede de tre øvrige passagerfærger på ruten, og projektet var så visionært, at det kunne få pilotstøtte fra EU.

Da Scandlines skulle indsætte nye færger på ruten Gedser-Rostock i 2016, valgte rederiet også at gøre disse færger til hybridfærger – de er tilmed nogle af verdens største af slagsen: M/F Berlin og M/F Copenhagen har plads til 460 personbiler og 1.300 passagerer.

Ved at omdanne de konventionelle færger på Rødby-Puttgarden til hybridfærger er det lykkedes at reducere CO₂-udledningen med cirka 15.000 tons om året. Det svarer til det udslip, der årligt kommer fra cirka 340 husstande i Danmark.

Scandlines kaptajner

Teknikken bag
På en normal sejlads var tidligere to eller tre af færgens oprindeligt fem dieselgeneratorer i drift med en belastning på 40-55 % på havet og 8-10 % i havnen. Generatorerne arbejder imidlertid mest effektivt ved en belastning på 85-90 %.

 Scandlines har erstattet én af de fem dieselgeneratorer med en batteripakke på 1,6 MWh – det svarer til ca. 182 Toyota Prius hybridbiler.

Ved at samkøre batteripakken med dieselgeneratorerne kan der opnås en konstant, optimal belastning på 85-90 % af blot en af generatorerne.

Hybridsystemet kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift. Når der er brug for mere energi, end en dieselgenerator kan levere, tappes der energi fra batterierne. Ved mindre behov fyldes batterierne med energi. Derved spares der på brændstof og miljøet skånes.

Samarbejde med miljøorganisationer

NABUScandlines har gennem en årrække samarbejdet med den tyske miljøorganisation NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. – der rådgiver rederiet om tiltag, der skal gøre virksomheden endnu grønnere. Udover tiltag i forbindelse med selve færgedriften er der også tiltag på områder som etablering af grønne områder til flora og fauna, arbejdskraftens frie bevægelighed og energiforsyning.

NABU har blandt andet rådgivet Scandlines i forbindelse med omstillingen fra traditionel dieseldrift til hybriddrift, og målet for begge parter er at gå skridtet videre til emissionsfri færgedrift – på ruten Rødby-Puttgarden inden for nogle få år.

Hurtigladere

Seneste skud på stammen er nye hurtigladere med strøm fra vedvarende energikilder ved BorderShop Puttgarden og BorderShop Rostock, så det bliver endnu lettere for vores kunder med elbil at krydse grænsen og samtidig tage et skridt i den grønne omstilling. De kan nemlig nu i fred og ro handle i BorderShop, mens deres elbil lader på parkeringspladen udenfor. Efter 20-30 minutter er batteriet ladet op til 80 procent op.

Flere omlægninger

Der arbejdes også på at reducere madspild om bord, fjerne engangskrus, udskifte traditionelle lyskilder med LED- eller energisparepærer for blot at nævne nogle af de aktuelle initiativer. De grønne initiativer klarer sig bedst, når de går hånd i hånd med økonomiske mål – sådan er det også hos os.

8 grønne spørgsmål til Scandlines

Scandlines har investeret 2,3 millarder til miljøvenlig hybriddrift?

I oplyser, at Scandlines er oppe på at have investeret 2,3 milliarder DKK i at bygge og ombygge færger til miljøvenlig hybriddrift?

Scandlines: De 2,3 milliarder DKK dækker ombygning af de fire passagerfærger på Rødby-Puttgarden fra konventionelle dieselelektriske færger til hybridfærger og installation af scrubbere samt bygning af de to hybridfærger til Gedser-Rostock. Investering i nye thrustere er også inkluderet, men ikke rotorsejl. Det repræsenterer dog en relativ beskeden investering (12 mio. DKK). Vi har i alt modtaget cirka 14 Mio Euro i EU-støtte, svarende til 4,5 % af vores investeringer. Vi kan ikke få EU-støtte til nye thrustere, da der ikke er noget pilotprojekt over det.

Hvordan hænger investeringerne sammen økonomisk?

Hvordan hænger de store investeringer sammen økonomisk, kan du sige noget om, hvordan ”tilbagebetalings-perioden” er for grønne investeringer som disse?

Scandlines: Det kan jeg desværre ikke oplyse.

Samlet tal for brændstofbesparelsen?

Der er mange ”besparelses-procenter” involveret i jeres regnestykke. Er der et samlet tal for, hvor stor brændstofbesparelsen (og dermed udslippet) formindskes, når samtlige energitiltag er installeret og ført ud i livet? Og har I et tal (ton diesel/kr.) for de forventede besparelser?

Scandlines: Med Zero Emission vil besparelsen blive 100 %. Den eneste udledning vil blive fra de schnitzler, vi steger ombord.

Hvilke andre fordele er der ved jeres indsats?

Når man ser bort fra økonomien – er der så andre fordele fx markedsføring, brand og passagerernes ønske om at rejse klimaneutralt, der giver positivt input til regnskabet?

Scandlines: Der er ingen tvivl om, at Scandlines med sin grønne agenda har fået børstet det lidt støvede image af sig fra dengang, det var en statsejet virksomhed. Nu bliver Scandlines opfattet som en moderne, innovativ virksomhed, der også er interessant for maskinmestre og andre teknikere. Vi sælger formentlig p.t. ikke flere færgebilletter pga. vores grønne initiativer, men vi er overbeviste om, at det bliver vigtigere og vigtigere for vores kunder at kunne rejse med en miljømæssig god samvittighed. 

Hvad betyder det at sejle emissionsfrit?

Når I skriver, at Scandlines vil sejle emissionsfrit, kan du så forklare i detaljer, hvad det betyder?… hvor er fx el-producentens udledning henne i regnestykket? Og hvornår forventer I, at Scandlines rent faktisk er emissionsfri?

Scandlines: Energien til vores emissionsfrie færgedrift vil naturligvis komme fra grønne energikilder. Jeg kan ikke komme det nærmere, end at vi forventer inden for få år at kunne sejle emissionsfrit.

Er batterier og el-færger hele løsningen?

Forventer Scandlines, at det er batterier og el-færger, der er hele løsningen, eller afventer rederiet nye energiformer, der enten kan være nyt fremdrivningsmiddel – eller være supplerende til batteridrift?

Scandlines: Vi undersøger hele tiden alternative energiformer og energilagringsmuligheder, der kan supplere vores batteridrift. Det er netop derfor, vi installerer rotorsejl på Copenhagen. 

Har I også tænkt i adfærdsmæssige tiltag?

Har I – ud over de hardcore tekniske tiltag – også adfærdsmæssige tiltag som fx slow steaming på mindre belagte afgange, eco-sejlads mv? Og hvad gør I for at få besætningerne interesserede i at sejle grønt? 

Scandlines: Allerede nu slow steamer vi på Gedser-Rostock om aftenen og natten, hvor overfarten tager 2 timer i steder for 1:45 i dagtimerne. Vi forsøger hele tiden at involvere besætningen i vores grønne tiltag, som også fordeles mellem de forskellige ruter og færger.

Flere grønne tiltag på bedding?

Har Scandlines andre og flere grønne tiltag på bedding?

Scandlines: I Puttgarden har vi i flere år samarbejdet med den tyske miljøorganisation NABU om at gøre vores havneområder mere grønne. Vi har blandt andet etableret et insekthotel, omdannet en 1 hektar stor græsmark til en blomstereng og indrettet over 40 redekasser til flagermus og mursejlere. Og for at undgå at begrænse den naturlige vegetation har vi valgt ikke at asfaltere en brandvej til et af færgelejerne.