2019

Ny uddannelse til færgenavigatør

Den nye færgenavigatøruddannelse – målrettet færger i lokale danske farvande – forventes at blive godkendt, så et testhold formentlig kan starte på Marstal Navigationsskole til efteråret eller til næste år.

26. juli 2019

 

Højestene, færge, Svendborg

Tekst: Lise Mortensen

Målet med den nye forsøgsordning med en færgenavigatøruddannelse er, at færgerederierne skal kunne rekruttere folk helt uden maritim baggrund til en kort navigatøruddannelse, der er skræddersyet til færgesejlads; de opnåede papirer – sønæringsbeviset – kan udelukkende benyttes i ”dansk lokalfarvand i fast fart imellem to eller flere fastlagte havne i rederiets fartplan.”

Det betyder, at de personer, der bliver rekrutteret til uddannelsen, som udgangspunkt har som mål og ønske at ’blive hjemme og sejle lokalt’. Det er forventningen, at det vil betyde, at en stor del af dem kan have en livslang karriere i lokale farvande fx på en ø-færge.

Det er tanken, at færgerederierne med denne uddannelse kan rekruttere i et helt nyt segment, der ikke ønsker de lange og store navigatøruddannelser, men som gerne vil have et arbejde lokalt i Danmark, hvor udmønstringerne og afstandene passer til, at hjemme- og familielivet kan hænge sammen.

Praktikanter
Da uddannelsen indeholder tre måneders færgepraktik, vil færgerederierne have muglighed for at rekruttere lokale folk fra området/øen til uddannelsen, og da praktiktiden jo er med til at knytte dem til færgen, er det oplagt, at de efter endt uddannelse indgår i færgebesætningen. Håbet er, at den nye uddannelse vil kunne smidiggøre rekruttering af personale til at sejle øfærgerne.

Uddannelsen til færgenavigatør er udviklet i et samarbejde mellem Færgesekretariatet, Marstal Navigationsskole og Søfartsstyrelsen. 

Ikke blindgyde
I uddannelsesplanerne er der lagt vægt på, at pensum på den ene side er fokuseret på viden og færdigheder, der er brug for på en indenrigs færge. 

På den anden side er uddannelsen en del af det ’store uddannelsessystem’, så den ikke er en blindgyde. Færgenavigatører har således ikke taget hele den grundlæggende STCW-grunduddannelse – og har udelukkende sejltid i lokalt farvand, (indskrænket fart) ofte på skibe under 500 BRT. Derfor har de ikke direkte adgang til at tage en af de konventionelle internationalt godkendte navigatøruddannelser, der giver adgang til at sejle i international fart.

- Men både færgenavigatøruddannelsen og sejltiden vil kunne indgå i en realkompetence vurdering, der kan give adgang til en internationalt godkendt såkaldt STCW-uddannelse, oplyser Jeppe Carstensen, rektor på Marstal Navigationsskole:

- Hvis en færgenavigatør efter endt uddannelse og en periode i færgerne ønsker at opnå STCW-påtegning (min. kystskipper), vil vi fra Marstal Navigationsskole foretage en merit/realkompetencevurdering. Her vil vi fastlægge, i hvilken udstrækning, der mangler opfyldelse af elementer af Grundlæggende Maritim Uddannelse.

- På baggrund af denne realkompetencevurdering vil der individuelt blive planlagt yderligere uddannelse. I de tilfælde, hvor den sejltid, der er opnået, ikke møder kravet, skal den nødvendige fastlagte sejltid for uddannelsen opnås.

Om uddannelsen

- Uddannelsen vil være en forsøgsordning, og derfor skal bekendtgørelsen ikke i høring.

- Hvis godkendelsen går som forventet, vil første hold på 18 studerende kunne starte på Marstal Navigationsskole i oktober i år, men det er endnu ikke sikkert.

OPTAGELSESKRAV
Adgang til færgenavigatøruddannelsen forudsætter: 

- at ansøgeren har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøve – kan evt. erstattes af en helhedsvurdering. 

- De studerende skal have en uddannelsesaftale med et rederi, for at de kan optages på uddannelsen.

UDDANNELSESFORLØB
Grundforløb på skole: 5 uger
Færgepraktik - indebærer aftale med rederi: 90 dage
Skole: 20 uger