2019

Ny jurist med maritim ballast

”Sømandsjargon forskrækker mig ikke,” siger jurist Pia Beck Nielsen. Pr. 1. marts blev hun ansat i Lederne for særligt at tage sig af de specielle maritime sager fra Ledernes Søfarts medlemmer.

18. juni 2019

 

pia beck nielsen
Det er klart en fordel at være så mange jurister samme sted, vi er over 50. Vi er alle tilknyttet et team og særlige segmenter af medlemmer, hvor jeg fx er tilknyttet det maritime segment. Alle har deres styrker og specialer, og vi kan altid sparre med de andre. Hvis der fx er en sag om ligebehandling, er der én i en anden afdeling, der er ekspert, osv. Der er mange kloge hoveder inden for rækkevidde, siger jurist Pia Beck Nielsen.

Tekst: Lise Mortensen | Foto: Oliver Mirkovic

- Lederne Søfarts medlemssager er meget forskellige. En del af dem er ”’helt almindelige” sager ligesom sagerne på land – det kan handle om, hvorvidt en opsigelse er saglig, eller det kan være sager, hvor funktionærloven er grundlaget. 

- Og så er der en del helt specielle, maritime sager, der er markant anderledes, hvor man er nødt til at kende søfartslovgivningen fx sømandsloven og i øvrigt kende til vilkårene for søfarende. Her er der særlige regler for fx opsigelse, hvor man kan blive opsagt, regler om sygdom ombord osv., og de søfarende har generelt særlige arbejdsvilkår, som man skal kende for at kunne rådgive om sagerne, påpeger Pia Beck Nielsen. 
Hun har været ansat siden 1. marts i det maritime segment i Lederne, med specialviden om søfartsforhold suppleret af mange års erfaringer med offentlige overenskomster. 

Djøf og Maskinmestrene
De særlige vilkår til søs – for ikke at tale om det særlige maritime fagsprog – forskrækker ikke den nye jurist. Faktisk er hun kommet som maritim forstærkning til det team af jurister, der betjener Lederne Søfarts medlemmer: Pia Beck Nielsen har tidligere arbejdet som rådgiver i den maritime branche i næsten 15 år – som jurist for Maskinmestrenes Forening:

- Det er godt nok 10 år siden, jeg arbejdede for Maskinmestrene, men jeg kan mærke, at jeg hurtigt føler mig hjemme i det maritime igen, det ligger ikke så dybt begravet. Selvfølgelig er medlemmerne nogle andre og overenskomsterne anderledes, men de grundlæggende forhold og juraen er det samme. 

- Og så hjælper det at være inde i jargonen, tilføjer Pia Beck Nielsen, der forresten selv er ud af sømandsslægt, da både hendes morfar og oldefar sejlede som maskinmestre.

- Der er mange udtryk, som folk, der ikke kender til søfart, studser over: Hvor mange dage har du på bogen, hvordan med din blå bog, skal du have en sygeafmønstring, hvordan er din tørn? Og fx hele udregningen af ferie er anderledes end i land – fordi søfolks arbejdsuge er på 7 dage mod normalt 5 dage for landansatte skal beregningen af optjent ferie oversættes til andre forhold ved at bruge nogle andre tal.

Kender det offentlige område
Pia Beck Nielsen kender også til ansættelsesvilkårene for en anden stor gruppe af Lederne Søfarts medlemmer, nemlig de offentligt ansatte.

- De seneste ti år har jeg arbejdet for Djøf. Her har mit område blandt andet været de offentligt ansatte, herunder de kommunale overenskomster; og den gruppe er der faktisk flere af i Lederne Søfart, end jeg havde forventet. Der er hele havneområdet med både havneassistenter, havnefogeder, havnemestre og havnechefer. Derudover har vi også medlemmer i ø-færgerne og genvejsfærgerne, der mange steder ligger under kommunerne, påpeger Pia Beck Nielsen.

Mange eksperter
- Jeg synes, det er superspændende at komme ind i det maritime område igen, og det er godt at blive udfordret. Sagerne er meget forskellige – det er de nu altid. Sager om ansættelsesjura klarer vi her i teamet hos Lederne, det er almindelig jura. For de offentligt ansatte er der desuden særlige regler om partshøring i tilfælde af opsigelse. 
Sager om overenskomster sender vi over til Lederne Søfart, primært til faglig sekretær Per Gravgaard og direktør Sune Blinkenberg. Alt omkring skat sender vi naturligvis til skatterådgiver Jytte Hjorth. Og så er der nogle gråzonesager, som vi snakker om. 

Flere tilbud
Pia Beck Nielsen lægger vægt på, at hun altid rådgiver medlemmerne om, hvilke andre tilbud der også er under Ledernes paraply:
Man kan sige, at Lederne Søfart er en lille ”kasse” med nogle helt særlige maritime medlemstilbud. Denne kasse står i en meget større kasse – Ledernes Hovedorganisation – hvor der er endnu flere muligheder og tilbud, og derfor har jeg mulighed for at gøre medlemmerne opmærksomme på andre relevante tilbud, der passer til deres situation. Det kan fx være, at det i en samtale viser sig, at et medlem måske har brug for karrieresparring for at komme videre i arbejdslivet. Jeg følger altid sagerne helt til dørs og finder ud af, hvilke behov medlemmet har, og sørger for at hjælpe videre med en kontakt til de relevante personer og afdelinger. 

Kontakt

  • Start med at ringe til Lederne Søfart: Telefon: 33 45 55 65 (mandag-fredag fra 9-15)
     
  • Nogle sager kan klares med en kort telefonsamtale. Der er i den forbindelse blevet oprettet en særlig telefonlinje til sagsbehandlere med særlig viden om det maritime område.

  • Det er vigtigt, at du siger, at du er medlem af Lederne Søfart, og hvad din sag handler om. Så vil du blive stillet ind til den rådgiver, der bedst kan hjælpe dig. Hvis det er en maritim sag, får du kontakt til en rådgiver med maritim viden.

  • Der er tilfælde, hvor der ikke kan stilles om med det samme. Så bliver der lagt besked, og du bliver kontaktet hurtigst muligt. 

  • Hvis det er en sag om kontraktgennemgang, opsigelse eller andet, hvor der indgår dokumenter, vil du blive bedt om at oprette en sag gennem Mit Lederne og bl.a. uploade dokumenterne. Det kan du få hjælp til i Callcenteret. Når sagen er oprettet, bliver du kontaktet inden for 24 timer.