2019

Mine første 100 dage

Sune Blinkenberg gør status efter de berømte første 100 dage som direktør i Lederne Søfart.

17. juni 2019

 

Sune Blinkenberg

Vores stolte, gamle forening, der i mange år har været med til at sætte kursen i Det Blå Danmark, trængte efterhånden til en omkalfatring for at kunne følge med udviklingen.

Arbejdet startede, som I vil vide, allerede sidste år med sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation, og i dag kan vi melde, at vi stort set er færdige med at skrabe det gamle værk ud, og at vi er godt i gang med at banke nyt i. 

Som med alle forandringsprocesser dukker der overraskelser op, og i vores tilfælde også lidt flere, end vi havde forestillet os. Der var lagt en god strategi for, hvordan vi fik overført viden fra Havnegade til Vermlandsgade, og hvordan serviceringen af alle jer medlemmer skulle gå så smertefrit som muligt. 
Desværre betød de mange forandringer, at vi ikke kunne fastholde de juridiske kompetencer, vi ønskede, og vi måtte midt i sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation (LH) ud i et begrænset marked for at finde nye ressourcer. 
Det lykkedes, og vi mener, at vi nu er ved at være i omgangshøjde. Denne ekstraopgave faldt – som en forudsigelse fra Murphys Lov – sammen med et længerevarende sygdomsforløb i sekretariatet. Og det var denne hverdag jeg trådte ind til, da jeg 18. februar havde fornøjelsen af at tiltræde som jeres nye direktør.

Medarbejderne i Ledernes maritime, juridiske team havde allerede samlet udfordringen op og arbejdede på at svare på de spørgsmål, I havde hen over årsskiftet og i de første par måneder af det nye år. Vi i sekretariatet arbejder nu hårdt på, i fællesskab med vores bestyrelse, at få slået det sidste værk i, så vi igen kan komme ud under fulde sejl. 
Efter, at vores juridiske team har fået tilført de nødvendige kompetencer, og vores faglige afdeling er tilbage på pinden, er vi i fuld gang med at indhente det forsømte. 
Dette gælder selvfølgelig ikke de almindelige sager og skatterådgivningen, der hele tiden har kørt som smurt.

GDPR er også flyttet ind hos Lederne Søfart. Det skete tilfældigvis samtidigt med, at vi flyttede ind hos Lederne, der har et specialiseret team, som har hjulpet os med at implementere de nye lovpligtige retningslinjer. Det betyder, at vi skal kommunikere, som I i forvejen gør med jeres bank, pensionsselskab, læge og offentlige institutioner. Den største forskel er nok udfasningen af e-mail. Det er simpelthen ikke længere lovligt, at vi kommunikerer via e-mail. Gør vi det alligevel, risikerer vi meget høje bøder. Derfor har Lederne stillet teknologi til rådighed, så vi kan kommunikere sikkert via MitLederne. I starten kan det måske virke lidt kompliceret, men jeg er sikker på, at vi sammen også får løst denne udfordring.

Næste kapitel bliver at tage hul på alle de gode tilbud, der ligger hos Lederne. I den seneste medlemsundersøgelse efterspurgte mange af jer efteruddannelse eller kurser inden for ledelse og ledelsesrelaterede retninger. Ledernes Kompetence Center har over 70 kurser og uddannelser og tilbyder allerede i dag sparring omkring, hvilke forløb der kan passe til hvert enkelt medlem. Videre er der på en række af kurserne gode rabatter for medlemmer. Jeg mener, at dette tilbud er yderst relevant for specielt de af jer, der står over for at skulle rykke op i graderne fra for eksempel 1. styrmand til overstyrmand eller fra sejlende officer til en stilling i land. Uanset længde og omfang, så er et målrettet og koncentreret læringsforløb med til at gøre skiftet fra én stilling til en anden meget mere glidende.

LederNetværk er det andet spændende tilbud, som jeg vil bruge lidt spalteplads på her. Hos Lederne er der i dag over 60 netværksgrupper med mere end 1000 medlemmer. De af jer, som deltog i vores generalforsamling 6. marts, hørte én af facilitatorerne fortælle om, hvordan konceptet er bygget op. At alle medlemmer i princippet kan starte et netværk op, hvis de kan finde opbakning, og at den, der stiller op som netværksleder, får et gratis og fleksibelt kompetenceudviklingsforløb. 
Men har det da noget maritimt indhold, kunne man fristes til at spørge. Og svaret er både ja og nej. Ja, fordi man på tværs af alle erhverv i realiteten har lignende udfordringer inden for ledelse, forandring og udvikling. 
Og nej, fordi vi først lige er trådt til med det maritime indhold. Teamet bag LederNetværk står klar til at hjælpe os i gang med at starte nye netværksgrupper, hvis vi ikke helt passer ind i de eksisterende. Endelig får du som medlem af en netværksgruppe gratis adgang til Ledernes Konference Tour.

I Havnegade har vi fået en ny portal til bookning af vores to ferielejligheder, som mange af jer allerede har brugt. Vores gamle kontorer i stuetagen er ved at blive gjort klar til genudlejning, og vi forventer dem udlejet inden længe. Da foreningen ikke længere selv bruger Brandes Saloner, som mødelokalerne på førstesalen også kaldes, kommer vi ligeledes til at leje dem ud som erhvervslejemål. Efter mange tovtrækkerier har vi endeligt fået godkendt etableringen af tre nye lejligheder i tagetagen. Vores ejendomsadministrator er ved at udarbejde udbudsmateriale, og hvis alt går nogenlunde efter planen, skulle projektet være færdigt i løbet af 2020.

Sammenlægningen og flytningen fra Havnegade har også sat nye rammer for vores økonomi. I foreningen har vi samlet set reduceret både vores indtægter og udgifter betydeligt, og Navigatørernes Hus skal nu drives mere selvstændigt i forhold til foreningen. Efter 99 år i ejendommen er der en hel del at rydde op i både rent fysisk, men også økonomisk i forhold til aftaler, budgetter, kontoplaner, administration og forskellige kontrakter. Sammen med tagprojektet ser det ud til, at ejendommen fortsat vil være et godt aktiv for foreningen.

På overenskomstsiden har vi en del aftaler, der skal genforhandles i 2020. Her glæder vi os til, sammen med jeres talsmænd, at påbegynde arbejdet hen over efteråret.
Den varme kartoffel, elefanten i rummet, eller hvad man nu skal kalde den, er DIS-hovedoverenskomsten for navigatører på det, vi kalder ”Område 1” med Danske Rederier. Sidstnævnte og Metal Maritime tegnede i 2016 en ny hovedoverenskomst på området, efter at den i over fire år ikke havde været fornyet på grund af DIS-skattesagen. Der er nogle stykker af jer, der har spurgt, hvornår og hvordan vi får overenskomsten tilbage. 
Her er mit svar, at vi formentlig ikke får hovedoverenskomsten tilbage. Og, at den bedste vej videre og den vej, vi kommer til at gå, er gennem gode relationer, godt samarbejde, konstruktivitet og en proaktiv tilgang til tingene. Jeg har allerede været en del rundt i Det Blå Danmark – både i formelle sammenhænge og til mere uformelle kaffemøder. Jeg er blevet taget godt imod, og jeg glæder mig til at kommer videre rundt i erhvervet og til at få genetableret et godt og konstruktivt samarbejde på alle de områder, hvor vi har sammenfaldende interesser.

Alt i alt, mener jeg, at vi er på rette kurs mod en lys fremtid. Vi er ved igen at have godt fat om udfordringerne. Vi er ikke helt færdige med at kalfatre, men når vi bliver det, så har vi en fuldt sødygtig forening, der efter højeste klassekrav er fuldt udrustet til at håndtere vores fremtidige arbejdsvilkår, gode samarbejdsrelationer og at være med til at sætte kursen i Det Blå Danmark.