2019

Leder: Tag Ansvar - også for at forstå hinanden

- lyder opfordringen fra Lederne Søfarts formand, Bjarne Cæsar Jensen.

19. februar 2019

 

Bjarne Cæsar Jensen

Ud over at tilvejebringe en stor mængde meget interessant, ny viden dokumenterer den igangværende undersøgelse af samarbejdet mellem sø og land nogle tendenser, som vi kender i forvejen:

De administrative byrder vokser, den indbyrdes tillid og forståelse mellem skibene og rederiernes landorganisationer falder, og den samlede besætning i den danske handelsflåde bliver mere og mere multinational.

Særligt de yngre søfolk er imidlertid blevet rigtig gode til at håndtere udfordringerne ved at have kolleger med mange forskellige kulturelle baggrunde, men den voksende mistillid mellem sø og land betyder, at de søfarende generelt ikke længere føler sig inkluderet i rederiernes beslutningsprocesser, men, at de i stedet blot modtager ordrer.

Danske rederier vil gerne have nordiske officerer, da de ofte er dygtige ledere, der gerne påtager sig et ansvar, og som kan træffe selvstændige beslutninger. Men det er svært at tiltrække dygtige officerer med lange, gode uddannelser til stillinger i skibene, hvis alle de spændende udviklings- og ledelsesopgaver gives til medarbejdere i land. Det er en medvirkende årsag til, at danske officerer går i land væsentlig tidligere end for bare ti år siden.

I Lederne Søfart følger vi udviklingen tæt og støtter de søfarende i ønsket om, at der også i fremtiden skal være spændende og udfordrende stillinger med et reelt ledelsesansvar ude i skibene.

Jeg opfordrer derfor erhvervet til at tager ved lære af de rederier, der uddelegerer ansvar og beslutninger til de søfarende og målrettet arbejder på at reducere den kontrol, der skaber mistillid, til fordel for større medinddragelse af deres sejlende medarbejdere.

Samtidig opfordrer jeg til, at vi søfarende anstrenger os for at forstå vores kolleger i land og det faktum, at dagligdagen – også på kontorerne – er underlagt nogle krav og vilkår, som kommer andre steder fra, og som man derfor ikke umiddelbart har nogen indflydelse på.

Uanset om man er ny eller mere erfaren officer, er det vigtigt, at man alle holder fast i drømmen om det gode arbejdsliv til søs og fortsætter med at levere det gode sømandskab, vi er og altid har været kendt for i Danmark.

Vi skal selv være en del af løsningen, hvis vi også vil være en del af fremtiden.


Fagbladet LEDERNE SØFART nr. 1 - 2019 er ude nu - læs det online HER