2019

Jakob Wandel stopper som kommunikationschef

Siden 2011 har Jakob Wandel haft ansvaret for presse og kommunikation i Lederne Søfart. Nu har han sagt op for at fokusere på sit specialområde: krisekommunikation.

20. juni 2019

 

Jakob Wandel

Af Lise Mortensen


- Efter otte år i Lederne Søfart har jeg besluttet, at jeg vil noget nyt med mit arbejdsliv, siger Jakob Wandel, der fratræder sin stilling ved udgangen af juni til fordel for en tilværelse som selvstændig konsulent.

- Det har været otte spændende år, hvor vi bl.a. er lykkedes med at øge foreningens medieomtale markant, ligesom vi er kommet meget tættere på medlemmerne gennem vores sociale medieplatforme. Vores Facebook-side har fx knap 16.000 følgere, hvilket er ret overvældende vores medlemstal taget i betragtning. Vi har dermed skabt en platform, der ikke bare når ud til mange medlemmer, men langt videre ud i Det Blå Danmark i bred forstand.

- Senest har det været en spændende udfordring at stå for forandringskommunikationen i forbindelse med sammenlægningen med Lederne, som 94 procent af medlemmerne bakkede op om. Det har derfor ikke været en let beslutning at stoppe, men jeg har længe drømt om at skabe værdi for danske virksomheder ved at hjælpe dem med at forberede sig på de kriser, der kan skade deres omdømme – og med at håndtere dem, når de rammer, siger Jakob Wandel.

- Jeg vil derfor bruge min specialviden og erfaringer fra bl.a. Danmarkshistoriens mest omtalte gidselkrise til at hjælpe virksomhedsledelser og kriseteams med at skærpe deres kritiske tænkning og problemløsning – og styrke deres evne til at træffe gode beslutninger under det pres, en krise uvægerligt fører med sig.

Er der nogen enkeltsag, der har gjort særligt indtryk på dig?
- Når jeg tænker tilbage på min tid som kommunikationschef i Lederne Søfart er der specielt én sag, der fylder meget. Det er selvfølgelig gidselsagen, hvor Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn sammen med deres fire filippinske kolleger fra skibet Leopard blev holdt fanget af somaliske pirater i mere end to år.

- Kommunikationsmæssigt var den sag helt vild og ekstrem svær at navigere i, men grunden til, at den gjorde så stort indtryk på mig er, at der var mennesker direkte involveret. Der var simpelthen seks mennesker, hvis liv var på spil, og nogle pårørende, hvis tilværelse var sat fuldstændig på standby. Særligt indtil frigivelsen, men også under det efterfølgende forløb, fyldte sagen en stor del af mit liv, og når jeg tænker tilbage på den, betyder det meget for mig, at både søfolkene og de pårørende følte sig godt hjulpet undervejs.

Hvad så nu?
- Nu har jeg givet mig selv muligheden for at prøve kræfter med nogle nye, spændende udfordringer, og jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg kan gøre det på den her måde, hvor jeg i god ro og orden overleverer mine igangværende opgaver og ansvarsområder i Lederne Søfart. Jeg glæder mig meget til alt det nye, der venter mig, men jeg glæder mig ikke til at sige farvel til alle mine rigtig gode kollegaer. Vi har haft det sjovt – og sammen har vi skabt en masse resultater, som vi godt kan tillade os at være stolte af.