Generalforsamling 2020

Lederne Søfart afholder Generalforsamling torsdag den 5. marts kl. 14.00 på HOTEL PARK, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

18. december 2019

Dagsorden for Generalforsamlingen er: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning.
Årsberetning bringes på Lederne Søfarts digitale medier og udsendes med Members Only.
Trykt udgave udleveres på generalforsamlingen. PDF kan rekvireres ved henvendelse på: mail@ledernesoefart.dk. Husk at skrive ÅRSBERETNING i emnefeltet.

Du kan downloade årsberetningen her:

3. Foreningens regnskaber
Udvalgte hoved- og nøgletal kan findes på Lederne Søfarts hjemmeside i Årsberetningen og udsendes desuden med Members Only. De fulde regnskaber bliver uddelt på generalforsamlingen og kan tillige rekvireres ved mail: mail@ledernesoefart.dk

4. Budgetorientering og kontingentfastsættelse
Budget for 2020 – 2021 fremlægges til orientering. Kontingent fastsættes.

5. Bestyrelses- og revisorvalg
Revisor: Bestyrelsen indstiller, at Beierholm fortsætter som revisor.
Bestyrelse: Ved kampvalg starter det digitale valg den 31. december.

6. Indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

7. Eventuelt

Forslag sendes til Formand Bjarne Cæsar Jensen formand@ledernesoefart.dk eller Direktør Sune Blinkenberg sb@ledernesoefart.dk 

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag og spisning. Se nedenstående program.