Formanden gør status

Formanden gør status

Nu er det godt et år siden, vi effektuerede sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation, og det er på tide at gøre status.

10. december 2019

Bjarne Cæsar, formand i Lederne Søfart
Bjarne Cæsar Jensen, formand

Nu er det godt et år siden, vi effektuerede sammenlægningen med Ledernes Hovedorganisation, og det er på tide at gøre status.

Forandringsprocesser er komplicerede, og derfor er noget gået godt og andet mindre godt, og lad mig starte med det positive: Vi er snart helt i mål med at strømline sagsbehandlingen. Her har vi alle oplevet et mærkbart løft, som jo blandt andet var et af argumenterne for sammenlægningen.

Den hjælp, vi nu er i stand til at yde for jobsøgende og arbejdsløse kollegaer, ved konkurssager, kontraktgennemgang – og de mange andre medlemssager – er højt kvalificeret. Sagerne fordeles på de eksperter i Lederne, der har særlig viden om netop det område, sagen handler om, og der er nu tilknyttet tre jurister med særligt kendskab til maritime forhold.

Det betyder, at vores eget sekretariat nu, som forudsat ved sammenlægningen, får mere tid til arbejdet med politisk udvikling, strategisk samarbejde, overenskomstforhandlinger og servicering af tals- og tillidsmænd.

Har kostet på tillidskontoen
Men, men, men… jeg er klar over, at sammenlægningen også har ”kostet” på tillidskontoen. Det har taget tid at få sagsbehandlingen op at køre. Både på grund af sammenlægningen, men også fordi Persondataforordningen tidsmæssigt lå på samme tid. Og fordi – som det sker ved store forandringer – at flere af vores medarbejdere valgte at sige op.

Vi har været igennem en stor forandring. Det har været udfordrende, men nødvendigt, for at sikre vores forenings fremtid. Vi er ikke helt på plads men forventer at komme det i løbet af foråret, hvor vi skal have rekrutteret en ny skatterådgiver. Ligesom vi har ansat Ina Bjerregaard som ny kommunikationschef.

Medlemmerne har også skullet vænne sig til, at tilgangen til os sker via personligt login over vores hjemmeside.

Vi er på rette vej.

Min tørn er slut
For at sikre den fortsat gode udvikling i foreningen må jeg erkende, at jeg for mit vedkommende har taget min tørn, og jeg har valgt, at jeg ikke længere ønsker at til at stå til rådighed som formand ved konstitueringen efter generalforsamlingen til marts.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke sekretariat, bestyrelse og Lederne for samarbejdet. Medlemmerne skal have tak for den tillid, I har vist mig, og jeg håber, jeg har været den værdig.

Bjarne Cæsar Jensen
Formand