2019

DIS på alle EU-skibe

Læs formandens leder

17. juni 2019

 

Bjarne Cæsar Jensen

Til næste år bliver det muligt for danske søfarende at arbejde på DIS på skibe under EU-flag. Det fremgår af et notat, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) sendte til Folketingets Skatteudvalg i april. Her oplyste han, at EU-Kommissionens godkendelse af udvidelsen af DIS til offshore, som Folketinget vedtog sidste år, var ledsaget af en række betingelser.

Det skyldes, at visse af de allerede gældende danske regler i DIS-skatteordningen er i strid med henholdsvis de maritime statsstøtteretningslinjer og EU-traktatens regler om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Det betyder bl.a., at det såkaldte registreringskrav fjernes i DIS-lovgivningen. Adgangen til nettoløn vil altså ikke længere være betinget af, at den søfarende er ansat på et skib under dansk flag, men efter ændringen skibe under alle EU-flag og skibe indregistreret i Norge og Island.

Nu må vi se, hvad ændringen helt konkret udmønter sig i af nye muligheder på det europæiske arbejdsmarked. Det sker, når det nyvalgte Folketing kommer tilbage fra sommerferie og går i gang med behandlingen af lovforslaget.

Enhver udvidelse af vores medlemmers beskæftigelsesmuligheder er naturligvis velkommen, og vi fortsætter med at gøre, hvad vi kan, for bedst muligt at varetage jeres interesser under behandlingen af lovforslaget. I den forbindelse har vi ikke mindst fokus på juniorofficerernes vilkår i DIS. Vi er nemlig bekymrede for, hvad ændringen kommer til at betyde for dem, der er helt afhængige af at kunne fastholde beskæftigelsen for med årene at få den nødvendige erfaring.

Der er derimod ingen tvivl om, at muligheden for at arbejde på DIS i skibe på EU/EØS-flag vil være en fordel for danske seniorofficerer. Det vil samtidig styrke Danmarks maritime kompetencer, når vi får bedre mulighed for at dygtiggøre os på skibe under udenlandske flag. I dét perspektiv er ændringen et skridt i den helt rigtige retning.

DIS er som bekendt et kvalitetsflag med en række høje standarder, vi søfarende nyder godt af. Vi er derfor opmærksomme på, at en negativ konsekvens af ændringen kan blive, at danske søfarende kommer til at arbejde under dårligere arbejdsforhold end hidtil, når de kan blive flyttet til andre end danskflagede skibe.

Det skal der tages hånd om, ligesom det skal sikres, at fødekæden af maritime kompetencer bevares gennem gode beskæftigelsesmuligheder for juniorofficererne.


Bjarne Cæsar Jensen
Formand for Lederne Søfart