2019

Bestyrelsesvalg 2020


Så er bestyrelsesvalget ovre. Her er de nye medlemmer af Lederne Søfarts bestyrelse

Der var fem kandidater, som havde stillet deres kandidatur til rådighed for Lederne Søfarts bestyrelse, og der var kampvalg om fire pladser.

Ola Brødremoen og Mike Leonhart Pedersen havde ved afstemningens afslutning lige mange stemmer – og valget blev derfor afgjort ved en lodtrækning, der faldt ud til Ola Brødremoens fordel.

Det var Jens Fage-Pedersen, der fik æren af at forestå lodtrækningen.


Vi byder velkommen i bestyrelsen til:

Ola Brødremoen: Valggruppe 2 for toårig periode

Thomas Strange: Valggruppe 4 for fireårig periode

Preben Zimmer: Valggruppe 4 for fireårig periode

Jens Lundgaard: Valggruppe 4 for fireårig periode

Her er den præsentation, vi lagde ud af kandidaterne:

Jens Lundgaard

Hvor arbejder du, og hvad er din stilling?

Jeg arbejder som towmaster trainee hos Maersk Drilling. Jeg har været ansat i firmaet siden sommeren 2011. Trainee-stillingen tiltrådte jeg for små to år siden, efter at have været Barge Engineer / Marine Section Leader på de Norske jack-ups siden ansættelsen.

Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen?

Jeg vil arbejde for, at vi får gjort det klart, hvad det er danske navigatører er. At vi er veluddannede, pligtopfyldende ledere med en overordnet høj kvalitetssans og med sømands-skabet i højsædet. Jeg synes, vi som stand er for dårlige til at gøre opmærksomme på, hvor det er, vores styrker ligger, samt at kvalitet koster penge. Vi skal blive bedre til at belyse, hvad det er, kvalitet betyder, og hvor det kommer til udtryk i skibsfarten. Derudover vil jeg arbejde for, at samtalen med arbejdsgiveren holder en god tone, hvor begge sider nærmer sig hinanden med respekt og ydmyghed og holder retorikken på et civiliseret niveau. Jeg vil gerne hjælpe til med, at vi i samarbejde med rederne får gjort det muligt at måle det, der er svært at måle på en bundlinje, nemlig danske navigatørers evne til at tilpasse sig som ledere og mennesker, få et samarbejde op at stå på tværs af nationaliteter og kulturer, og holde et højt kvalitetsniveau i skibsfarten.

Hvem er du som person/hvad er dine fritidsinteresser/en anden sjov historie?

Jeg er først og fremmest sømand og stolt af det. Jeg er far og bonusfar til en flok efterhånden halvvoksne børn og forsøger at følge med i deres liv og interesser, så vidt jeg kan. Derudover brænder mit hjerte for sejlads med sejlskibe samt at skrue på gamle biler. Jeg har et lyst sind, og er god til at se muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg er ikke bange for at tage en konflikt, men jeg forsøger altid at gøre mit til at tone den ned, hvis det ikke er lykkedes at tage den i opløbet.


Mike Leonhart Pedersen

Hvor arbejder du, og hvad er din stilling?

Jeg sejler pt. som 2. styrmand og nok 1. styrmand efter min næste tur, hos Teekay LNG ombord på de to LNG skibe, de har på dansk flag

Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen?

Jeg vil arbejde for, at vi stadig er første-valget af fagforening blandt de sejlende styrmænd, og at vi snart kan stå for at lave hovedoverenskomst for styrmændene igen blandt de store rederier, hvis det kan lade sig gøre… Eftersom jeg bor lige ved siden af Marstal navigationsskole, vil jeg have nemt ved at gå over og hente nye medlemmer eller hjælpe vores onkel/tante på skolen.

Hvem er du som person/hvad er dine fritidsinteresser/en anden sjov historie?

Jeg er en glad og positiv person, der altid er klar med en hjælpende hånd. Når jeg ikke sejler, går jeg på jagt, er deltids brandmand, spejderleder, spiller håndbold, og så er jeg med i Marstal småborgerlige sangforening.


Ola Neset Brødremoen

Hvor arbejder du, og hvad er din stilling?

Jeg arbejder hos Wesmans Scandinavia, som er blandt de største i Norden inden for Marine Survey og Claim Handling. Som Marine Surveyor rykker jeg ud ved skader på last eller skib. Typisk er maritime forsikringsselskaber mine opdragsgivere.

Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen?

Inden for offshore logistik i den danske vindindustri findes der ikke nogle passende fora eller organiserede netværk for ”os” med navigatørbaggrund. På dette område mener jeg, at Lederne Søfart har en stor mulighed for at byde ind, og der ligger en masse muligheder for synergi med Lederne. Det vil jeg gerne arbejde for. Endvidere mener jeg bestemt, at der for Lederne Søfart er en potentiel medlemsmasse udover de aktivt sejlende, såsom operatører, befragtere og andre ansatte indenfor maritim logistik. Når det gælder rekruttering, vil jeg også slå et slag for en model, jeg selv har oplevet i Norge, hvor fagforeningerne er meget aktive fra første dag, man begynder på sin uddannelse.

Hvem er du som person/hvad er dine fritidsinteresser/en anden sjov historie?

Mit sømandskab blev grundlagt på de norske skoleskibe, hvor jeg gik fra jungmand til matros. Videre læste jeg til skibsfører i Norge, hvorefter jeg arbejdede med anchorhandling på Norsk sokkel som styrmand. Jeg er bosat i København med min kæreste og vores søn på 3 år.

Preben Zimmer

Hvor arbejder du, og hvad er din stilling?

Jeg er kaptajn i Svitzer, og har sejlet bugserbåd, siden jeg var 16 år gammel. Jeg begyndte i et lille, lokalt bugserselskab i 1982, som hed Goliath, og var ejet af Svitzer. I 2012 fik jeg min skibsfører fra Marstal, og de sidste 9 år har jeg sejlet med Svitzer Thor. I 2000 begyndte jeg ved Nordane Shipping i Svendborg, og der var jeg frem til 2005, hvor jeg vendte tilbage til Svitzer. I 1987 tog jeg en Kystskipper i Frederikshavn, den sejlede jeg med indtil 1999, hvor det var tid til at tage en Sætteskipper i Skagen.

Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen?

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får normaliseret forholdet til Danske Rederier, da jeg mener, det er i begges interesse at have et ordenligt samarbejde. Samtidig vil jeg prøve at indgå i dialog med resten af bestyrelsen om, hvorledes vi strikker den fremtidige, økonomiske struktur sammen i foreningen, således at vi også er en sund forening i årene, der kommer.

Hvem er du som person/hvad er dine fritidsinteresser/en anden sjov historie?

Jeg er 54 år gammel, er gift med Mia, og vi har sammen et par tvillingpiger, der er 30 år gamle, og så bor vi i Aalborg.


Thomas Strange

Hvor arbejder du, og hvad er din stilling?

Jeg arbejder ved Danish Pilot Service, hvor jeg er transit lods. Jeg begyndte min karriere ved Mærsk Line og har sidenhen været i vindmøllebranchen.

Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen?

Da lodserhvervet står overfor en liberalisering vil jeg arbejde for, at arbejdspladserne bliver på danske hænder. Konkret mener jeg, vi skal fokusere på at få omskrevet lodsloven, så udenlandske lodserier ikke kan drive lodsvirksomhed i dansk farvand.

Hvem er du som person/hvad er dine fritidsinteresser/en anden sjov historie?

Jeg bor på Sydfyn sammen med min kone og vores to børn. Når jeg ikke lodser, hygger jeg mig med familien og cykler lidt mountainbike i de sydfynske bjerge. Hvis jeg når det, går jeg efter at være med i cykelløbet ”Bissen” i Svendborg til sommer.