Vejle Havn klimasikrer

Vejle er udpeget som ét af 10 områder i Danmark, der er mest i fare for at blive oversvømmet – kommunen og havnen er gået i gang med at finde en løsning, der kan holde vandet ude.

07. maj 2018

 

Vejle Havn

Af Lise Mortensen | Fotos: Vejle Havn

Vejle er én af 100 byer i verden og eneste by i Skandinavien, som gennem projekt ”100 Resilient Cities” skal blive bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer.

Sammen med kommunen og Rockefeller Fonden laver havnen en strategi for fremtidens oversvømmelser – Vejle skal igennem projektet blandt andet håndtere urbanisering, smart infrastruktur, tilpasning til skiftende industrier, social sammenhængskraft samt klima.

Desuden lægges der vægt på, at Vejle Havn og dens kunder medtænkes i klimasikringen – med skyldig hensyntagen til de mange millioner både havnen selv og virksomhederne på havnen har investeret.

Vand fra to sider
Vejle er udfordret af oversvømmelse fra både Vejle Ådal og fra Vejle Fjord. Vandet fra ådalen er inddæmmet med et slusesystem, der virker. Den grundlæggende løsning for vandet fra fjorden er at dæmme vandet ude. Her arbejdes der i øjeblikket på tre principper (idéforslag).

Det ene består af en dæmning tværs over fjorden med en sluse, så skibe kan komme ind og ud af havnen. Det andet forslag består i at sikre by og havn ved at bygge en form for mure på en halv til én meter langs kajkanterne; så vandmasserne ikke kan fortsætte ind på havneområdet og op i byen.

Endelig ligger der et forslag om kun at sikre byen ved at etablere sikring på land ved byen.

- Jeg tror på én af de to løsninger, som også sikrer havnen, og havnen kan ”leve” med begge løsninger – både en sluse og en kant et stykke ind på kajen, siger Knud Vang Nielsen, havnedirektør i Vejle Havn:

- Vi er en stykgodshavn, og det vil ikke være noget problem med en mur eller en kant et stykke inde på kajen.

Vælger man dæmningen, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til vandgennemstrømningen, så der ikke bliver stillestående vand i områderne inden for slusen, understreger Knud Vang Nielsen:

- Ambitionsniveauet bør være at sikre byens og havnens virksomheder mod oversvømmelse. Virksomhederne på havnen har foretaget investeringer for mange hundrede mio. kroner, de skal naturligvis sikres mod vandmasserne.

Rekreative muligheder
Knud Vang Nielsen peger i øvrigt på, at en dæmning over fjorden kan bygges på en måde, så den også giver nye rekreative muligheder:

- Det kan blive en ny gang- og cykelsti og en god mulighed for at komme over fjorden på et nyt sted. Når vi alligevel skal investere, mener jeg, vi også skal indtænke rekreative muligheder i løsningen.

Vejle Kommunes klimasikring er i øjeblikket på visionsstadiet. En fremtidig løsning ventes at koste omkring 2-300 mio. kroner afhængig af den valgte løsningsmodel. Den færdige plan skal være klar i 2021.

Det er Vejle Kommune, der er ansvarlig myndighed, og som står for planlægningen; Knud Vang Nielsen forventer, at havnen kan være med til finansieringen. Rockefeller Fonden har bevilget penge til forundersøgelserne.

Havnene er med i planlægningen

- Sikringen imod stormflod ligger i kommunerne; de skal bestemme, hvordan der skal klimasikres, og det er også kommunerne, der skal finansiere sikringen, fastslår miljøkonsulent Kasper Ullum fra Danske Havne.

Han peger på, at det er vigtigt, at havnene bliver inddraget i kommunernes arbejde med at finde løsninger, så det sikres, at havnens drift ikke bliver forstyrret, og at havnenes virksomheder også bliver sikret. Særligt havnebyer med åløb og højder ned til fjorden er udsatte for oversvømmelser – det er blandt andet Kolding, Randers og Aarhus.

FAKTA
EU’s oversvømmelsesdirektiv pålægger medlemslandene at planlægge for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer, havet og fjorde, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi.

10 afgrænsede risikoområder er udpeget i Danmark: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov.