Vær opmærksom på nye skattegrænser i 2019

En række skattegrænser ændres til næste år. Dette gælder bl.a. rejsefradrag, topskat og håndværkerfradrag.

17. oktober 2018

 

skib, hav
 • Grænsen for, hvornår man skal betale topskat stiger fra 498.900 til 513.400 kroner. Beløbene er efter fradrag af AM-bidrag, og man må derfor tjene 558.043 kroner brutto i 2019 - eller 46.500 kroner pr. måned - uden at skulle betale topskat.
 • Beskæftigelsesfradraget stiger til 37.200 kroner, hvilket giver en skattelettelse på 950 kroner.
 • Rejsegodtgørelse kan man få med 509 kroner pr. fulde døgn til kost og 219 kroner til logi. Hvis man får rejseudgifterne dækket efter regning, kan man tage et fradrag til ”diverseudgifter” på 127,25 kroner pr. døgn.
 • Hvis man er berettiget til at modtage rejsegodtgørelse, men ikke får en sådan af sin arbejdsgiver, kan man selv opgøre ”godtgørelsen” og fratrække den som et ligningsmæssigt fradrag. Her kan der højst fratrækkes 28.000 kroner i 2019.
 • Gaver til almenvelgørende institutioner kan gives med fradragsvirkning på op til 16.300 kroner, mens man kan giver gaver til børn og børnebørn (og forældre) op til 65.700 kroner, og til svigerbørn med 23.000 kroner, uden at skulle betale gaveafgift.
 • Derimod er grænsen for skattefri julegave fra arbejdsgiver fortsat 800 kroner. Gaven må fortsat ikke gives i kontanter, men skal gives som en såkaldt tingsgave.
 • Håndværkerfradraget hæves til 18.300 kroner, hvor rengøring m.v. højst kan udgøre 6.100 kroner, og håndværkerhjælp til istandsættelse m.v. højst kan udgøre 12.200 kroner.
 • Fri telefon beskattes uændret med 2.800 kroner, men fra og med 2020 beskattes fri telefon ikke længere.

For dig, der arbejder på DIS

 • Topskattegrænsen kan have betydning for skatteværdien af fradrag i personlig indkomst, som f.eks. underskud i selvstændig virksomhed eller egne pensionsindbetalinger ud over de overenskomstfastsatte.
 • Udligningskontoret omregner indtægten til bruttobeløb ved vurderingen af, hvad du skal have i kompensation.
 • Skatteværdien af gaver har ligeledes betydning for kompensationen, ligesom du får kompensation af håndværkerfradrag.
 • Rejsegodtgørelse har kun betydning, hvis du ikke kan få sømandsfradrag.
 • Værdien af fri telefon, julegaver og beskæftigelsesfradrag har ingen betydning for dig.

For dig, der arbejder på DAS

 • Samtlige grænser og satser har betydning for dig.
 • Af en indtægt på mere end 46.500 pr. måned skal man betale 15 % i topskat.
 • Bemærk, at udenlandsk indkomst i princippet beskattes som DAS-indkomst, men at den kan give ret til sømandsfradrag, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. (Det ligger uden for denne opdatering at beskrive disse betingelser, red.)
 • I så fald kan man være afskåret fra af modtage skattefri rejsegodtgørelse eller tage fradrag for rejseudgifter.

Få hjælp til forskudsopgørelse og selvangivelse
Er du i tvivl om, hvad ændringerne betyder for dig, er du velkommen til at kontakte Lederne Søfarts skatterådgiver, Jytte Hjorth, på jmh@ledernesoefart.dk