Undersøgelse i gang om samarbejdet mellem sø og land

Søfartens Ledere gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af samarbejdet mellem skibene og rederiernes landorganisationer. Resultatet skal bruges til at forbedre arbejdsvilkårene både til søs og i land.

30. august 2018

Skib i farvandet

Medlemmerne af Søfartens Ledere modtager i disse dage et spørgeskema, der undersøger samarbejdet mellem sø og land, og hvordan dette har ændret og udviklet sig over tid.

Denne problematik skilte sig ud i den seneste tilfredshedsundersøgelse, og undersøgelsen har til formål at tilvejebringe aktuel viden om forholdene i dansk søfart anno 2018.

Den viden undersøgelsen bringer frem, vil blive brugt i arbejdet for at forbedre arbejdsvilkårene både til søs og i land.

Undersøgelsen løber frem til mandag den 24. september kl. 12:00, og resultatet vil blive præsenteret i løbet af efteråret 2018.

Intet spørgeskema?
Hvis du er aktivt eller studerende medlem, og ikke har modtaget undersøgelsen pr. mail, kan det skyldes fire ting:

  • Du har ikke oplyst en e-mailadresse i medlemssystemet.
  • Den e-mailadresse du har oplyst er forkert eller én du ikke længere anvender.
  • Mailen med undersøgelsen er endt i ”Uønsket post” i dit mailsystem.
  • Du er indmeldt i Søfartens Ledere efter udsendelsen af undersøgelsen (den 29. august 2018).

Sådan får du i så fald adgang til at deltage i undersøgelsen:

  • Undersøg om mailen med undersøgelsen er endt i ”uønsket post”.
  • Opdatér om nødvendigt din mailadresse i medlemssystemet.
  • Kontakt under alle omstændigheder Søfartens Ledere på mail@soefartens.org eller 33 45 55 65 og bed om at få tilsendt undersøgelsen. Den sendes ikke automatisk efter indmeldelse eller opdatering af e-mailadresse.