Uændret kontingent i 2019

Kontingentet til Lederne og Lederne Søfart forbliver uændret i 2019, mens a-kasse og efterlønsbidraget stiger en smule.

10. december 2018

Hele beløbet kan trækkes fra i skat, og vi indberetter automatisk dit kontingent til SKAT.

Lille stigning i a-kassen
Er du medlem af A-kassen LH, stiger prisen på dit samlede medlemskab med 12 kr. pr. kvartal. Er du også tilmeldt efterlønsordningen, stiger dit kontingent med yderligere 18 kroner per kvartal. Stigningen skyldes, at fra og med januar 2019 stiger dagpenge- og efterlønssatserne – det vil sige det beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig eller går på efterløn.

Kontingentoversigt

  2019 pris pr. kvartal   2018 pris pr. kvartal  
Lederne
517 kr. 517 kr.
Lederne Søfart 375 kr.
375 kr.
I alt
892 kr.
892 kr.
A-kasse statsbidrag inkl. ATP  1.065 kr. 1.053 kr. 
I alt forening og A-kasse 1.957 kr.
1.945 kr.
Efterlønsbidrag 1.524 kr. 1.506 kr.
I alt med efterlønsbidrag 3.481 kr. 3.451 kr.


Har du en Tillægsforsikring?

Hvis du har tegnet en Indtægtssikring/Lønsikring hos os, betaler du en samlet præmie til dels en skattepligtig ydelse under ledighed, dels en skattefri ydelse ved uarbejdsdygtighed. Fordelingen af præmien er på henholdsvis 95 procent og 5 procent. Det fradragsberettigede præmiebeløb, som Lederne Søfart indberetter til Skat ved årsskiftet, er derfor 95 procent af årets præmieindbetaling.

Dagpenge- og efterlønssatser for 2019

Dagpengesatser 2019

Efterlønssatser 2019