Spørgsmål og svar om sammenlægning af Søfartens Ledere og Lederne

Hvor meget falder kontingentet? Hvornår er sammenlægningen en realitet? Sker der noget med Navigatørernes Hus i Havnegade? Her får du svarene på disse og mange andre spørgsmål om sammenlægningen med Lederne.

16. januar 2018

 

Q&A

Bestyrelsen i Søfartens Ledere har enstemmigt besluttet, at foreningen i fremtiden skal være en del af Ledernes Hovedorganisation.

Læs her, hvilke fordele det giver dig som medlem, og få svar på en lang række andre spørgsmål, som er relevante i forbindelse med sammenlægningen.

Spørgsmål og svar

Hvor meget falder kontingentet?

Efter sammenlægningen vil du som medlem af Søfartens Ledere både være medlem af Lederne og Søfartens Ledere.

Du kommer til at betale et almindeligt kontingent til Lederne og et tillægskontingent til Lederne Søfart.

Hvis du i dag er medlem af Søfartens Ledere og Min A-kasse, vil du efter sammenlægningen spare ca. kr. 1.900 om året, forudsat, at du også skifter A-kasse til Ledernes A-kasse.

Denne besparelse opnår du, selvom du både er medlem af Lederne, Søfartens Ledere og Ledernes A-kasse: A-kassen LH.

Besparelse

Samlet besparelse på fagligt kontingent inkl. A-kasse: kr. 1.904 pr. år.

Besparelsen på rent fagligt kontingent (uden A-kasse): kr. 548 pr. år.

Sådan er tallene for kontingent i dag

Fagligt kontingent i Søfartens Ledere:

Pr. år: kr. 4.124,-

Pr. måned: kr. 344,-

Arbejdsløshedskontingent i Min A-kasse:

Pr. år: kr. 5.568,-

Pr. måned: kr. 464,-

Fagligt kontingent og A-kasse, i alt:

Pr. år: kr. 9.692,-

Pr. måned: kr. 808,-

Kontingent efter sammenlægningen

Fagligt kontingent i Lederne:

Pr. år: kr. 2.076,-

Pr. måned: kr. 173,-

Tillægskontingent i Lederne Søfart:

Pr. år: kr. 1.500,-

Pr. måned: kr. 125,-

Fagligt kontingent i alt:

kr. 3.576 pr. år (kr. 298 pr. måned)

Fagligt kontingent i Lederne

+ Ledernes A-kasse (A-kassen LH)
+ tillægskontingent i Lederne Søfart

Pr. år: kr. 7.788,-

Pr. måned: kr. 649,-

Hvad får jeg for tillægskontingentet på 125 kroner?

Du kan se sådan på det, at du hos Lederne får den generelle bistand til det, du har brug for som leder, selvstændig eller specialist, og hos Lederne Søfart får du alt det branchespecifikke – alt det maritime.

For tillægskontingentet får du altså adgang til Lederne Søfarts advokat med speciale i søret og maritime forhold, adgang til Lederne Søfarts skatterådgiver med speciale i maritime skatteforhold, du er en del af et fagligt, maritimt fællesskab, får varetaget dine interesser i forhold til Lederne Søfarts overenskomster, du får fagbladet, mulighed for deltagelse i Lederne Søfarts arrangementer, adgang til billige ferielejligheder i Nyhavn, osv. Alt det, du allerede får i dag.

Hvem er Lederne?

Lederne er en interesseorganisation for ledere og særligt betroede medarbejdere. Organisationen repræsenterer 105.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen.

Lederne har til huse på Vermlandsgade på Amager. Organisationen har ca. 330 medarbejdere. På engelsk hedder Lederne “The Danish Association of Managers and Executives".

Læs mere om Lederne her

Kan jeg stadig få rådgivning af en jurist, der har forstand på søfart?

Ja. Søfartens Lederes advokat med speciale i søret og maritim jura overflyttes til Lederne og vil være dedikeret servicering af Søfartens Lederes medlemmer. Efter sammenslutningen vil Ledernes kompetencer inden for søretsområdet løbende blive styrket.

Adgang til rådgivning forudsætter, at du betaler tillægskontingent til Lederne Søfart.

Kan jeg stadig få skatterådgivning af en, der har forstand på søfart?

Ja. Søfartens Lederes skatterådgiver med speciale i maritime skatteforhold overflyttes til Lederne og vil være dedikeret servicering af Søfartens Lederes medlemmer. Efter sammenslutningen vil Ledernes kompetencer inden for maritim skatterådgivning løbende blive styrket.

Adgang til rådgivning af skatterådgiver forudsætter, at du betaler tillægskontingent til Lederne Søfart.

Har jeg adgang til Søfartens Ledernes advokat og skatterådgiver uden at betale tillægskontingent?

Nej. Det er en forudsætning, at du betaler tillægskontingent til Lederne Søfart for at få adgang til bistand fra advokat og skatterådgiver, der har speciale i maritime forhold. 

Selvom du betaler almindeligt kontingent til Søfartens Ledere, vil du efter sammenlægningen kunne spare ca. 1.900 kroner om året på dit samlede kontingent. 

Forsvinder Lederne Søfart i Ledernes Hovedorganisation?

Nej. Søfartens Ledere bevarer sin selvstændighed som en såkaldt "afdeling med særstatus" i Ledernes Hovedorganisation. Søfartens Ledere bevarer sin selvstændige formue, ejendom og identitet. 

I Lederne er der allerede andre afdelinger med særstatus: Lederne Bornholm og Lederne Luftfart. 

Hvordan styrkes medlemstilbuddene?

Lederne er Danmarks største lederorganisation og har i kraft af sin størrelse en meget bred vifte af medlemstilbud, en stor juridisk afdeling og mange dygtige karriererådgivere.

Derudover har Lederne en lang række tilbud inden for rådgivning og sparring af ledere, selvstændige og specialister, foruden kurser, efteruddannelser og konferencer. Alle disse tilbud vil medlemmer af Søfartens Ledere have adgang til.

Sker der nogle ændringer i forhold til vores ordninger i PFA?

Nej. Pensionsordningen for skibsofficerer vil bestå. Lederne er ligesom Søfartens Ledere aktionærer i PFA, og sammen vil vi styrke vores indflydelse. For de af vores medlemmer, der arbejder i land, giver det mulighed for at være en del af et særligt produkt, der hedder LederPension.

Læs mere om LederPension her 

Bevarer Søfartens Ledere sin selvstændighed?

Ja. Søfartens Ledere bliver en selvstændig del af Ledernes, og foreningen bevarer sin selvstændighed både økonomisk, politisk og kommunikationsmæssigt.

Foreningen beholder også sin formue og Navigatørernes Hus.

Hvornår er sammenlægningen en realitet?

Planen er, at Søfartens Ledere bliver en selvstændig del af Lederne den 1. juli 2018.

Hvad sker der med Navigatørernes Hus?

Navigatørernes Hus forbliver Søfartens Lederes ejendom. Medarbejderne i sekretariatet vil i forbindelse med sammenlægningen flytte ud til deres nye kolleger hos Lederne på Vermlandsgade på Amager.

Der skal derfor tages stilling til, hvad de ledige lokaler i Havnegade skal bruges til, men foreningen beholder ejendommen.

Hvad sker der med ferielejlighederne i Nyhavn?

Sammenlægningen med Lederne har ingen betydning for ferielejlighederne, som du fortsat vil kunne benytte helt som nu.

Skifter Søfartens Ledere navn?

Ja. Når sammenlægningen er en realitet den 1. juli 2018, skifter Søfartens Ledere navn til Lederne Søfart.

Ledernes Hovedorganisation har allerede en anden afdeling med særstatus, der hedder Lederne Luftfart. Denne organisation har, som navnet siger, medlemmer, der er ledere inden for luftfarten.

Hvad sker der med medarbejderne i sekretariatet?

Nogle medarbejdere vil fortsætte i Søfartens Lederes regi. Nogle vil blive overflyttet og ansat i Lederne, men fortsat være dedikeret til at servicere Søfartens Lederes medlemmer.

Endelig er der desværre tre medarbejdere, som ikke fortsætter i sekretariatet efter sammenlægningen.

Det drejer sig om medarbejdere, der beskæftiger sig med nogle af de vigtige opgaver, der holder organisationen kørende, men som i fremtiden vil blive varetaget gennem Ledernes organisation.

Det gælder områder som reception, bogholderi, regnskab, IT, telefoni mv., hvor der gennem sammenlægningen opnås en lang række synergieffekter.

Bestyrelsen og ledelsen gør sit yderste for, at afskeden med de pågældende medarbejdere foregår anstændigt og på en måde, som bringer dem bedst muligt videre i deres arbejdsliv.

Hvordan er beslutningsprocessen?

Søfartens Lederes bestyrelse har enstemmigt besluttet at gennemføre sammenlægningen.

Beslutningen skal godkendes af generalforsamlingen den 8. marts 2018, hvorefter den vil blive sat til urafstemning blandt alle Søfartens Lederes stemmeberettigede (aktive) medlemmer. Urafstemningen vil løbe i 3 måneder, indtil begyndelsen juni 2018.

Kan jeg være medlem af Søfartens Ledere uden at være medlem af Søfartens Ledere?

Nej. Hvis du ønsker at have adgang til Søfartens Lederes advokat med speciale i søret og maritime forhold, og Søfartens Lederes skatterådgiver med speciale i maritime skatteforhold, modtage fagbladet Søfartens Ledere, have indflydelse på Søfartens Lederes overenskomster mv., skal du både være medlem af Lederne og Søfartens Ledere.

Du betaler almindeligt kontingent til Lederne og et tillægskontingent til Søfartens Ledere på 125 kroner om måneden.

Hvis du i dag fx er medlem af Søfartens Ledere og Min A-kasse, og du efter fusionen er medlem af Lederne, Søfartens Ledere og Ledernes A-kasse, vil du opnå en samlet besparelse på ca. 1.900 kroner om året.

Kan jeg være medlem af Lederne uden at være medlem af Søfartens Ledere?

Ja. Men hvis du ønsker at have adgang til Søfartens Lederes advokat med speciale i søret og maritime forhold, og Søfartens Lederes skatterådgiver med speciale i maritime skatteforhold, modtage fagbladet Søfartens Ledere, have indflydelse på Søfartens Lederes overenskomster mv., skal du både være medlem af Lederne og Søfartens Ledere.

Du betaler almindeligt kontingent til Lederne og et tillægskontingent til Søfartens Ledere på 125 kroner om måneden. Hvis du i dag fx er medlem af Søfartens Ledere og Min A-kasse, og du efter fusionen er medlem af Lederne, Søfartens Ledere og Ledernes A-kasse, vil du opnå en samlet besparelse på ca. 1.900 kroner om året.

Hvordan bliver jeg flyttet over i Lederne?

Alle Søfartens Lederes medlemmer bliver kollektivt overflyttet til Lederne den 1. juli 2018. Du behøver derfor ikke foretage dig noget.

Beholder vi vores formand, bestyrelse og direktør?

Ja. Søfartens Ledere bliver en selvstændig afdeling med særstatus i Lederne og sammenlægningen har ingen organisatorisk betydning for foreningens ledelse.

Fortsætter Søfartens Lederes fagblad?

Ja. Søfartens Ledere vil også efter sammenlægningen have sin egen, selvstændige identitet og kommunikation.

Hvad sker der med vores medlemsarrangementer?

Sammenlægningen berører ikke Søfartens Lederes generalforsamling, efterårsseminar, lokale medlemsmøder med videre. Medlemsarrangementerne fortsætter derfor som hidtil.

Kan man fortsat være medlem som studerende?

Ja. Det årlige kontingent for studerende medlemmer vil tilmed blive reduceret til 200 kroner om året.

Sammenlægningen ændrer ikke på, at Søfartens Ledere er en dimittendforening.

Bliver Lederne Søfart reelt overtaget af Lederne?

Nej. Det var Søfartens Ledere, der tog initiativ til sammenlægningen, og når den er en realitet, vil Søfartens Ledere bevare sin selvstændige politiske interessevaretagelse, sin selvstændige kommunikation, sin selvstændige formue og Navigatørernes Hus.

Vi bevarer også retten til at forlade Lederne, hvis medlemmerne i fremtiden skulle ønske det.

Kan Søfartens Ledere forlade Lederne igen?

Ja. Baggrunden for sammenlægningen er imidlertid, at denne løsning er den bedste af alle alternative løsninger – herunder at fortsætte som hidtil.

Gennem sammenlægningen med Lederne opnår Søfartens Ledere en rettidig fremtidssikring af foreningen, adgang til stærkere og bredere medlemstilbud og en frigivelse af ressourcer, som kan bruges på at styrke sekretariatets maritime faglighed og Søfartens Lederes politiske interessevaretagelse.

Hvad betyder det, at den maritime faglighed styrkes?

Efter sammenslutningen får Søfartens Ledere glæde af Ledernes store og effektive systemer inden for IT, telefoni, reception, regnskab, mødefaciliteter, arrangementer, ledernetværk, mv.

Det betyder, at der bliver frigjort ressourcer til bl.a. at ansætte en ny medarbejder i sekretariatet med nautisk baggrund. Denne medarbejder vil bidrage til at styrke både det faglige arbejde og Søfartens Lederes politiske interessevaretagelse. Derudover sikres det, at fx kompetencerne til forhandling af Søfartens Lederes overenskomster styrkes og videreføres.

Hvilke synergieffekter opnår vi gennem sammenlægningen?

Lederne har i kraft af sin størrelse en stor og effektiv organisation og nogle velfungerende medlems- og IT-systemer, som Søfartens Ledere får glæde af i fremtiden.

Det betyder, at der opnås store effektiviseringer på områder som fx IT, telefoni, medlemssystem, reception, regnskab, bogholderi og kontor- og mødefaciliteter mv.

Derudover får Søfartens Ledere glæde af Ledernes kursusafdeling, ledernetværk og mange relevante arrangementer og konferencer.

Har ledelsen overvejet andre fusionspartnere end Lederne?

Ja. Andre partnere som 3F, Dansk Metals Maritime Afdeling og Maskinmestrenes Forening har været drøftet, men Lederne er det helt naturlige valg.

Søfartens Ledere er en lederorganisation, og valget af Lederne er en helt klar og utvetydig positionering som lederorganisation.

Søfartens Ledere og Lederne har et klart værdimæssigt fællesskab, og sammen med Lederne kan vi sikre vores medlemmers interesser på et arbejdsmarked, som bliver mere og mere individualiseret, projektorienteret og internationaliseret.

Sammen med Lederne kan vi styrke varetagelsen af medlemmernes interesser på alle de områder, som ”den danske model” får sværere og sværere ved at håndtere.

Sammen med Lederne er vi Danmarks moderne maritime organisation.

I medlemsundersøgelsen fra 2017 pegede 24 % af medlemmerne på Lederne som det mest oplagte alternativ til Søfartens Ledere. Til sammenligning pegede kun 5 % på fx Maskinmestrenes Forening og 3 % på Dansk Metal.

Kan vi fremover samarbejde med Maskinmestrenes Forening?

Ja. Sammenlægningen med Lederne ændrer ikke på vores muligheder for at samarbejde med Maskinmestrenes Forening eller andre faglige organisationer.

Får vi hovedoverenskomsten med Danske Rederier tilbage?

Ikke som en automatisk følge af sammenlægningen med Lederne, men situationen ser naturligvis anderledes ud efter sammenlægningen, og Søfartens Ledere vil fortsat arbejde for at få hovedoverenskomsten tilbage.

Hvad sker der med vores overenskomster?

Alle Søfartens Lederes overenskomster fortsætter uændret efter sammenlægningen med Lederne. Søfartens Ledere bliver en afdeling med særstatus og beholder sine overenskomster.

Hvad sker der med Søfartens Lederes forhandlingsret?

Sammenlægningen med Lederne ændrer ikke på Søfartens Lederes forhandlingsret. Søfartens Ledere bliver en afdeling med særstatus, og Søfartens Lederes forhandlingsret overgår ikke til Lederne.

Hvad vil det sige at være en "afdeling med særstatus"?

At Søfartens Ledere bliver en såkaldt ”afdeling med særstatus” betyder, at Søfartens Ledere bevarer sin selvstændighed både økonomisk, image- og kommunikationsmæssigt og i forhold til den politiske interessevaretagelse.

Søfartens Ledere beholder således sin formue, Navigatørernes Hus i Havnegade og retten til at forlade Lederne igen, hvis medlemmerne måtte ønske det. Søfartens Ledere bevarer også sin økonomiske handlekraft og friheden til at forfølge sine mærkesager.

Kan Søfartens Ledere fortsat forfølge sine mærkesager?

Ja. Søfartens Ledere bevarer sin selvstændige identitet, økonomiske handlekraft og politiske interessevaretagelse.

Hvad sker der med Danske Lodser?

Danske Lodser påvirkes ikke af sammenlægningen.

Hvad sker der med Søfartens Lederes internationale arbejde?

Sammenlægningen påvirker ikke Søfartens Lederes internationale arbejde eller medlemsskab af Nordisk Navigatørkongres, IFSMA (International Federation of Shipmasters Associations), ITF, ETF, IMPA og EMPA.

Lederne har en 24-timers svargaranti - kommer den også til at gælde for Søfartens Lederes medlemmer?

Ja. Medlemmer af Søfartens Ledere vil også være garanteret svar inden 24 timer efter henvendelse til foreningen.

Fortsætter min dækning i TJM Forsikring?

Ja. Sammenlægningen har ingen betydning for dine forsikringer i TJM Forsikring.

I tillæg hertil har Lederne også forsikringsprodukter som en del af deres medlemstilbud.

Som dobbeltmedlem af både Lederne og Lederne Søfart vil man have mulighed for frit at vælge det produkt, der passer bedst til ens individuelle behov og ønsker – og som er økonomisk mest fordelagtigt.

Hvad sker der, hvis medlemmerne siger nej til sammenlægningen?

Bjarne Cæsar Jensen, formand for Søfartens Ledere:

Ja, hvad sker der, hvis medlemmerne til generalforsamlingen eller den efterfølgende urafstemning siger ”nej” til sammenlægningen med Lederne?

Det er et spørgsmål, som det på den ene side er let at svare på og på den anden side praktisk talt er umuligt at give et bud på.

Det lette svar først: hvis medlemmerne siger ”nej”, så bliver Søfartens Ledere ikke en selvstændig del af Lederne. Så bliver foreningen i mine øjne ikke fremtidssikret, vi får ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne både stærkere og bredere medlemstilbud og services, og vi får ikke frigivet ressourcer til at styrke både Søfartens Lederes maritime faglighed og politiske interessevaretagelse.

Vi får heller ikke effektiviseret vores organisation gennem synergieffekter på områder som IT, telefoni, kontor- og mødefaciliteter, bogholderi og regnskab, reception, kurser, arrangementer mv. Derfor vil vi heller ikke kunne tilbyde medlemmerne en samlet kontingentbesparelse på op mod 20 procent i forhold til i dag.

Det var den lette del af svaret.

Den svære del er, at når en enstemmig bestyrelse gennem flere måneders drøftelser og forhandlinger er nået frem til, at den foreslåede sammenlægning med Lederne er den bedste af alle alternative løsninger på de udfordringer vi står overfor – herunder et fortsat faldende antal danske skibsofficerer og et arbejdsmarked, der bliver mere og mere individualiseret, projektorienteret (tidsbegrænsede ansættelsesforhold) og internationaliseret, så er den foreslåede sammenlægning med Lederne dét vi vil med foreningen.

Søfartens Lederes bestyrelse består af 16 personer, der repræsenterer medlemmerne, har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og i øvrigt arbejder indenfor et bredt spekter af maritime sektorer, til vands og i land. Når vi 16 vidt forskellige mennesker kan blive enige om, at den foreslåede løsning er den bedste for både det enkelte medlem og for foreningen som sådan, så er vi naturligvis trygge ved og overbeviste om, at medlemmerne vil stemme sammenlægningen med Lederne hjem.

Hvis medlemmerne mod forventning afviser vores forslag, så må konsekvensen også være, at det bliver en ny bestyrelse og en ny ledelse der kommer til at finde svaret på, hvad der så skal ske med foreningen.

Har Ledernes A-kasse kontorer rundt om i landet?

Ja. Ledernes A-kasse, A-kassen LH, servicerer sine medlemmer fra kontorer i:

 • Roskilde
 • Odense
 • Kolding
 • Herning
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Rønne
 • København

Hvad vil det sige at være dobbeltorganiseret?

At være dobbeltorganiseret vil sige, at du er medlem af to organisationer på samme tid.

I det konkrete tilfælde betyder det, at du efter sammenlægningen vil være medlem af både Lederne og Søfartens Ledere (eller Lederne Søfart, som vi skifter navn til den 1. juli 2018) og dermed vil have adgang til alle medlemsfordelene i både Lederne og Søfartens Ledere på samme tid.

Søfartens Ledere bevarer sin selvstændighed og varetager medlemmernes branchemæssige, maritime interesser, samtidig med, at Lederne tager sig af det ledelsesfaglige område og den generelle servicering af medlemmerne.

Du kan læse mere om Ledernes medlemsfordele her og Søfartens Lederes medlemsfordele her.

Som du kan se tilbyder både Lederne og Søfartens Ledere fx fordelagtige forsikringsordninger. Du får altså mulighed for at se om du kan skifte til en endnu bedre ordning end du har i dag. Hvis det ikke er tilfældet beholder du bare din nuværende ordning.

Kan jeg afgive min stemme forud for generalforsamlingen?

Nej. Det skyldes, at generalforsamlingen på dagen kan beslutte fx at ændre forslaget til de vedtægtsændringer, der er en forudsætning for sammenslutningen med Lederne.

Hvordan afgiver jeg min stemme, hvis jeg ikke kan deltage på generalforsamlingen?

Hvis du er forhindret i at deltage personligt på generalforsamlingen den 8. marts i Nyborg, har du iht. Søfartens Lederes vedtægter mulighed for at give møde og stemme ved fuldmagt.

Fuldmagten skal gives til en navngiven person, som skal være aktiv medlem af foreningen. Ingen medlemmer kan dog repræsentere mere end 4 medlemmer/stemmer (inkl. sin egen).

Kender du ikke nogen, som kan møde for dig ved fuldmagt, kan fuldmagten evt. gives til et medlem af bestyrelsen.

Download og print din fuldmagt her.

Se kontaktoplysninger på bestyrelsen her

Skal jeg skifte A-kasse efter sammenlægningen med Lederne?

Søfartens Ledere er en faglig organisation, og vi har ikke vores egen A-kasse. Derfor har vi et godt samarbejde med Min A-kasse, som vi har anbefalet vores medlemmer i mange år.

Det er derfor helt op til dig, om du ønsker at forblive i den A-kasse du måtte være medlem af nu (fx Min A-kasse), eller om du ønsker at bliver overflyttet til Ledernes A-kasse, der hedder A-kassen LH.

Hvis du efter sammenlægningen er medlem af både Lederne og A-kassen LH, får du adgang til en økonomisk meget fordelagtig, samlet ”pakke.”

Hvor meget du sparer på det samlede kontingent kan du se under ”Hvor meget faldet kontingentet?” øverst på denne side.

Bliver jeg automatisk overflyttet til A-kassen LH?

Nej. Søfartens Lederes medlemmer overflyttes kollektivt til Lederne, men vi har ikke samme mulighed for automatisk at overflytte dit medlemskab af en A-kasse.

Når vi nærmer os sammenlægningen den 1. juli 2018, vil både vi og A-kassen LH rådgive og vejlede om, hvordan de, der ønsker det nemmest muligt overflyttes til Ledernes A-kasse.

Spørgsmål og svar om A-kassen LH

Hvor meget falder kontingentet?

Du ser her en sammenligning af, hvor meget dit kontingent falder, afhængig af om du i dag er arbejdsløshedsforsikret (medlem af en A-kasse) i Min A-kasse eller Dansk Metal, ved siden af dit faglige medlemskab.

  Månedspris  
  Min A-kasse

Dansk Metal

A-kasse 464,- 500,-
Søfartens Ledere 344,- 344,-
Samlet pris før besparelse 808,- 844,-
A-kassen LH 351,- 351,-
Lederne 172,33 172,33
Søfartens Ledere 125,- 125,-
Samlet pris efter besparelse 648,33 648,33
Månedlig besparelse 159,67 195,67

*) Pris ved samlet medlemskab af A-kassen LH, Lederne og Lederne Søfart.

  Årlig pris  
  Min A-kasse Dansk Metal
A-kasse 5.568,- 6.000,-
Søfartens Ledere 4.128,- 4.128,-
Samlet pris før besparelse 9.696,- 10.128,-
A-kassen LH* 4.212,- 4.212,-
Lederne 2.068,- 2.068,-
Søfartens Ledere 1.500,- 1.500,-
Samlet pris efter besparelse 7.780,- 7.780,-
Årlig besparelse 1.916,- 2.348,-

*) Pris ved samlet medlemskab af A-kassen LH, Lederne og Lederne Søfart. 

Hvad får jeg hos A-kassen LH?

Det samme som du har i din a-kasse i dag. Det har ingen konsekvenser for dig at skifte a-kasse. Din anciennitet flytter med og dagpengeydelsen og efterlønsbidraget er det samme. Til gengæld opnår du en række fordele ved at samle din a-kasse og faglige organisation hos Lederne.

 • Alt under et tag
 • Lavere kontingent
 • Ekstra rabat ved hurtig flytning

Hvordan skifter jeg A-kasse?

Det eneste du skal gøre er at følge linket her og udfylde formularen.

Resten klarer Lederne. De sørger for, at du bliver meldt ud af din nuværende a-kasse og sikrer, at din anciennitet flyttes med over til A-kassen LH. Betaler du efterlønsbidrag i din nuværende a-kasse, vil du også blive opkrævet det fremover hos A-kassen LH.

Hvordan får jeg velkomstrabatten?

Skifter du inden sammenlægningen den 1. oktober 2018, giver Lederne dig op til 3 måneders gratis medlemskab af organisationen Lederne i velkomstrabat (til en værdi af op til 517 kroner). Jo før du skifter, jo mere rabat får du. 

Melder du dig ind inden den: Så er du medlem af A-kassen LH pr.: Og du får gratis medlemskab af Lederne i: 
30. juni 2018 1. juli 2018 3 måneder
(til en værdi af 517 kroner)
31. juli 2018 1. august 2018 2 måneder
(til en værdi af 344,66 kroner)
31. august 2018 1. september 2018 1 måned
(til en værdi af 172,33 kroner)

Hvad enten du skal have 1, 2 eller 3 måneders gratis kontingent af Lederne, så fratrækkes rabatten på din første samlede opkrævning fra Lederne efter sammenlægningen den 1. oktober.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte A-kassen LH på 3283 3229 eller 3283 3644, hvis du har spørgsmål i forbindelse med din indmeldelse.

Du skal blot nævne, at du er medlem af Søfartens Ledere.

Hvad hvis jeg er ledig?

Hvis du er ledig, så anbefaler vi dig, at du venter med at lade dig overflytte til A-kassen LH, til du er kommet i arbejde igen.

Kan jeg flytte min nuværende lønsikring med over til A-kassen LH?

Ja, det kan du. Har du en lønsikring i din nuværende a-kasse, så kontakt os på 3283 3229. Så sørger vi for, at din lønsikring flytter med dit a-kassemedlemskab.