Overvældende "Ja" til sammenlægning med Lederne

– Det er en stor dag for foreningen, lyder det fra Søfartens Lederes formand, Bjarne Cæsar Jensen, efter urafstemning om sammenlægning. Næsten halvdelen af foreningens medlemmer deltog, og hele 94 % stemte JA.

15. juni 2018

 

Bjarne Cæsar Jensen

Søfartens Ledere bliver en selvstændig del af Lederne fra 1. oktober 2018.

Det ligger fast efter den netop afsluttede urafstemning, hvor 94 % har stemt JA til den foreslåede sammenlægning. Hele 47 % af Søfartens Lederes medlemmer deltog i afstemningen.

– Det er en stor dag for foreningen og jeg er utrolig glad for den solide opbakning medlemmerne har givet til dannelsen af Lederne Søfart, siger Bjarne Cæsar Jensen, formand for Søfartens Ledere.

– På Generalforsamlingen i marts blev planerne enstemmigt vedtaget, men jeg er alligevel positivt overrasket over den store enighed, der også er i den brede medlemskreds. Og næsten halvdelen af alle vores medlemmer har stemt – det er fantastisk.

Mange fordele venter medlemmerne
Samarbejdet med Danmarks største lederorganisation fremtidssikrer medlemmernes interesser, giver adgang til stærkere og bredere medlemstilbud og frigiver ressourcer til en styrkelse af Søfartens Lederes maritime faglighed.

– Selvom vi bliver en del af Lederne, forbliver vi en selvstændig, maritim organisation. Vi får adgang til Ledernes mange, dygtige rådgivere og jurister og deres mange kurser og uddannelsestilbud, og samtidig bevarer vi vores uafhængige kommunikation, identitet og politiske interessevaretagelse. Vi bevarer også vores formue, ejendom og økonomiske frihed, understreger Bjarne Cæsar Jensen.

Sammenlægningen giver desuden medlemmerne af Søfartens Ledere en økonomisk fordel. Vælger de samtidig at skifte A-kasse til A-kassen LH har de udsigt til en årlig besparelse på ca. 1.900 kr. på det samlede kontingent.

– Afstemningsresultatet viser, at vi har valgt den rigtige kurs, og at vores medlemmer deltager aktivt i vores udvikling. Det er jeg taknemmelig for. Jeg synes også, at resultatet sender et klart signal om, at vi er ledere og derfor hverken hører til i Metal eller LO. Nu går arbejdet for alvor i gang med at skabe indhold og værdi for medlemmerne – ledere og specialister i den maritime branche, både til søs og i land. Det glæder vi os til, siger Søfartens Lederes formand.

1. oktober er skiftedag
Sammenlægningen gennemføres den 1. oktober 2018, hvor medlemmerne opnår dobbeltmedlemskab ved kollektiv indmeldelse i Lederne,og hvor sekretariatet flytter ud af Navigatørernes Hus i Havnegade og ind hos Lederne på Vermlandsgade på Amager.

Urafstemningen omfattede desuden et samlet forslag om ændring af vedtægternes §§ 7, 9 og 12, med det formål at modernisere og tilpasse vedtægtsbestemmelserne vedr. foreningens kommunikation.

Dette forslag blev vedtaget med 95 % af stemmerne.

Læs også: Spørgsmål og svar om sammenlægningen med Lederne

Yderligere oplysninger

Bjarne Cæsar Jensen
Formand, Søfartens Ledere
4050 5406
formand@soefartens.org

Fritz Ganzhorn
Direktør, Søfartens Ledere
2142 1306
fg@soefartens.org

Jakob Wandel
Kommunikationschef, Søfartens Ledere
2989 0098
jw@soefartens.org