Lex Umoe Ventus: Brandsikring skal ses holistisk

Materialer, design, teknik, udstyr, besætning, træning, viden om materialer og professionel kreativ tilgang til brandbekæmpelse i uforudsete situationer er vigtige komponenter, der skal spille sammen, for at et skib er sikkert.

15. maj 2018

 

Esvagt forude

Af Jakob Wandel 

Både Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Lederes bestyrelse har godkendt den overenskomst, parterne blev enige om midt i april.

Den nye treårige (2017-2020) overenskomst indebærer en stigning på løn og pension på 4,6 %. Med alle elementer er den økonomiske omkostningsramme 5,2 %.

Mange nye elementer
Den nye aftale indeholder en række nyheder i forhold til tidligere, herunder et helt nyt fridøgnsoptjeningssystem og bestemmelser om betaling af STCW genopfriskningskurser.

Derudover samler aftalen de tidligere ”hovedoverenskomster” på Rederiforeningen af 2010's område: basisoverenskomsten, bugseroverenskomsten og specialoverenskomsten i én overenskomst.

Samtidig er overenskomsten udvidet til også at dække Crew Transfer Vessels og alle tankskibe uanset størrelse.

Fælles vejledninger på vej
Søfartens Ledere og Rederiforeningen af 2010 samarbejder nu om at lave en vejledning til både det nye system til optjening af fridøgn og til de mange andre nye elementer i aftalen.

Der arbejdes således også på nye hyretabeller, så overenskomsten kan blive formidlet i sin helhed.