Nettoløn: Nye muligheder på Cypern

Vi tilføjer endnu et kapitel til spørgsmålet om beskatning, når man sejler ud fra Cypern. Et bindende svar fra Skat ændrer både beskatning og krav om bopæl for vores medlemmer. Se her, om du skal du bede Skat om at genoptage dine skatteansættelser.

15. oktober 2018

 

cypern, skat, containerskib

Af Jytte Hjorth | Foto: Kinsey

Søfartens Ledere har indhentet et bindende svar fra Skat på et konkret medlem. Skat har bekræftet, at indtægten ikke skal beskattes i Danmark under hensyn til den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er indgået mellem Danmark og Cypern.

Der er tale om et rederi, der har hovedkontor i Schweiz, men som også har selskaber i Danmark og Cypern. Ansættelsesaftalen og lønudbetalingen foregår via et selskab beliggende i et andet (fjerde) land, men på vegne af selskabet i Cypern, ligesom skibet også er flaget i dette andet land.

Skat har ved besvarelsen lagt vægt på, at selskabet i Cypern har ansvar for teknisk drift, kvalitetsstyring og operationelle funktioner, ligesom Document of Compliance er udstedt til Cypern-selskabet. DOC udstedes til et selskab og certificerer til konkrete skibstyper. Skat lægger endvidere i praksis vægt på, hvem CSR-dokumentet er udstedt til. Skat har således lagt til grund, at skibet ejes, lejes eller på anden måde stilles til rådighed for selskabet i Cypern.

Det er endvidere en betingelse, at skibet overvejende udfører transport af gods eller passagerer for en andens regning, og at denne transport ikke sker mellem pladser i Danmark.

Sammen med familien
Det medlem, på hvis vegne vi har spurgt Skat, har i de senere år haft lejet en lejlighed i Tyskland og har opholdt sig der i en stor del af sine friperioder. Han har på den måde kunnet opfylde betingelserne for at få nedsat skatten i Danmark efter reglerne i ligningslovens § 33A. Familien i Danmark har så besøgt ham i Tyskland, når det har været muligt.

Det bindende svar har derfor den konkrete betydning, at han nu kan holde sine friperioder sammen med familien i Danmark, og at han kan undgå udgiften til lejligheden i Tyskland samt rejseudgifter mellem hjemmet i Danmark og lejligheden i Tyskland for ham og hans familie.

Skal du bede Skat om at genoptage dine skatteansættelser?
For andre, der sejler under identiske forhold, men som har betalt skat til Danmark af lønnen, har svaret den betydning, at de nu kan bede Skat om at få genoptaget skatteansættelserne og udbetalt den betalte skat. Genoptagelse kan ske for årene 2015, 2016 og 2017. Endvidere kan forskudsopgørelsen for 2018 korrigeres, så der ikke betales B-skat af indtægten.

1,65 mio. til medlemmer
Vi har allerede bedt om genoptagelse for to medlemmer. Skat har netop afgjort disse sager, hvilket medfører, at det ene medlem har fået ca. 1.0 mio. kr. tilbage fra Skat, og det andet medlem har fået ca. 650.000 kr. tilbage. For disse bad vi om genoptagelse inden 1. maj 2018, hvorfor også 2014 kunne ændres. Afgørelserne medfører endvidere, at der ikke skal betales skat i de efterfølgende år, så længe medlemmerne arbejder under samme forhold.

Konklusion
Alt i alt en meget tilfredsstillende situation for vores medlemmer, der åbner for nye muligheder under fremmed flag. Man undgår samtidig, at de nye danske regler fratager retten til sømandsfradrag, når man sejler på flag uden for EU/EØS.