Ministre i #MeToo-opfordring til ledere og virksomheder: Bryd tabuet!

Ligestillingsminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer danske ledere og virksomheder til at bekæmpe sexchikane på arbejdspladserne.

20. februar 2018

 

Karen Ellemann

”Det er vigtigt, at alle i Danmark trygt kan gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om at blive udsat for seksuel chikane”

Sådan indleder ligestillingsminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen et fælles brev, som de mandag sendte ud til danske virksomheder.

I kølvandet på #MeToo-kampagnen har regeringen taget en række initiativer for at forebygge og håndtere seksuel chikane på danske arbejdspladser og i samfundet som sådan.

Et af initiativerne er brevet til landets virksomheder, hvor ministrene blandt andet skriver:

"#MeToo-fortællingerne er et wake up call til os alle. Der er brug for at sætte seksuel chikane på dagsordenen - også på de enkelte arbejdspladser. Derfor sender vi denne opfordring til landets ledere, virksomheder og offentlige institutioner: Bryd tabuet – og tal om respekt, god tone og omgangsform på arbejdspladsen."

- Når det gælder seksuel chikane på arbejdspladserne, har ledere har et stort ansvar, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen mandag til Lederne:

- Først og fremmest skal lederen være et godt eksempel og tage det alvorligt, hvis en medarbejder har oplevet seksuel chikane eller været vidne til det. Derudover mener jeg, at kommunikationen er vigtig, så ingen på arbejdspladsen er i tvivl om, hvad holdningen er, og hvordan medarbejderne skal forholde sig, hvis de oplever seksuel chikane.

Ligestillingsminister Karen Ellemann understregede ligeledes overfor Lederne, at ledere spille en vigtig rolle:

- Ledere skal ikke bare sige – men også vise – at seksuel chikane er noget, som ledelsen tager alvorligt og behandler professionelt. Det tror jeg er helt afgørende. Og så er lederen nødt til at være opmærksom på, at selvom hun eller han ikke kender til seksuel chikane på sin arbejdsplads, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke findes. Det handler grundlæggende om at etablere et trygt arbejdsmiljø.

Undersøgelse på vej
Søfartens Ledere arbejder i øjeblikket på at invitere den maritime branche til at deltage i en undersøgelse, som skal afdække omfanget af seksuel chikane til søs.

- Vi håber, at mange andre parter i erhvervet vil være med og hvis ikke, går vi selv i gang, siger Bjarne Cæsar Jensen, formand for Søfartens Ledere.

- I erhvervet har vi et fælles ansvar for, at seksuelle krænkelser forebygges og stoppes. Det er ikke et ansvar, der ligger hos den enkelte, og det handler ikke om, at du da bare kan sige fra. Seksuel chikane er uacceptabelt på alle arbejdspladser og overalt i samfundet, siger han.

- Alle skal kunne arbejde uden at blive chikaneret – også i søfarten.

Ministrenes 5 anbefalinger til at forebygge seksuel chikane
Som leder kan du finde inspiration i nedenstående i råd og forebygge sexchikane ved at:

 • Skabe fælles og velkendte normer, værdier og retningslinjer for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og for den adfærd, som ikke tolereres.

   

 • Der er klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan få hjælp og eventuelt klage, hvis de oplever seksuel chikane.

   

 • Lederne viser medarbejderne, at virksomheden tager ansvar for, at seksuel chikane ikke skal finde sted på arbejdspladsen bl.a. ved at håndhæve retningslinjerne for uacceptabel adfærd.

   

 • Tage det alvorligt, hvis de ansatte henvender sig, og understøtte en tillidsfuld dialog, så medarbejderne føler sig trygge ved at bryde tabuet og bede om hjælp i tilfælde af seksuel chikane.

   

 • Overveje om det er relevant at opkvalificere ledere og ansatte, så de rette kompetencer til at håndtere seksuel chikane er til stede, hvis det skulle ske på arbejdspladsen.

Få hjælp til at forebygge seksuel chikane
Du kan kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88, hvis du vil vide mere om forebyggelse af seksuel chikane eller besøge Arbejdstilsynets hjemmeside.