Mette Stimpel Stenled: Jeg glæder mig

Advokat Mette Stimpel Stenled: Det er dagligdag, at medlemmerne kommer fra mange forskellige brancher; og jeg glæder mig til at sætte mig ind i de særlige vilkår, der gælder for søfart.

14. september 2018

 

Mette Stimpel Stenled

Af Lise Mortensen | Foto: Lederne

– Jeg er vant til at rådgive vores medlemmer. Og da vi er en bred organisation, er det dagligdag, at medlemmerne kommer fra mange forskellige brancher og med mange forskellige ansættelsesforhold, særregler, speciel lovgivning og fx særlige vilkår i en personalehåndbog, siger Mette Stimpel Stenled, der er en af de tre advokater i Ledernes Hovedorganisation, der særligt kommer til tage sig af medlemmer af Søfartens Ledere, når de henvender sig med ansættelsesretslige spørgsmål.

– Vores medlemmer sidder i mange typer ansættelser fra direktør, bestyrelsesmedlem til menige medarbejdere – og jeg rådgiver dem alle, ligesom det er en del af mit arbejde at sætte mig ind i de specielle vilkår, der knytter sig til hvert enkelt medlems ansættelse, siger Mette Stimpel Stenled og fortsætter:

– For mig er det sjovt og spændende at sætte mig ind i et nyt område – søfart – med de særlige vilkår og den særlovgivning, der er. Det glæder jeg mig til. Både jeg og mine kolleger vil lægge os i selen for at løfte opgaven, så medlemmerne kan være trygge.

Mette Stimpel Stenled peger på, at en stor del af den rådgivning, hun udfører til daglig, er ”generel” – og ikke vil være anderledes for Søfartens Lederes medlemmer:

– Problemstillingerne handler ofte om andet end noget rent juridisk – og min rådgivning går også på den mere taktiske og processuelle fremgangsmåde, eksempelvis at få inddraget virksomhedens HR-afdeling og finde en smidig løsning, og det kan jeg naturligvis hjælpe med til.

Endelig er det jo også vigtigt at kende sine begrænsninger, og jeg ved, at både Per Gravgaard Hansen og Fritz Ganzhorn er i huset, og både jeg og de andre advokater kan trække på deres specialviden inden for søfart.