Lex Umoe Ventus: Vigtige anbefalinger

I forlængelsen af rapporten ” Nye brandstrategier i kølvandet på Umoe Ventus” er DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut kommet med en lang række anbefalinger. Læs nogle af dem her.

15. maj 2018

 

Lex Umoe Ventus

Af Lise Mortensen | Foto: Torben Ethelfeldt

Kompositskibe risikerer at få forkert risiko-klassifikation
Skibe, der er bygget af brændbart komposit, kan risikere at få forkert risiko-klassifikation både for delområder af skroget og for tekniske systemer. Risikokategorierne i henhold til HSC-koden (højhastighedsfartøjs-kode) – sådan som koden almindeligvis bliver fortolket –medtager ikke altid samtlige risici forbundet med kompositskibe.

Derfor anbefales det at vurdere alle risici, der er forbundet med de enkelte områder og alle systemer – i forhold til det specifikke skibsdesign – og i den forbindelse også medtage åbne områder/rum.

For klassificeringen af områder og systemer i kompositfartøjer anbefales det at foretage en mere holistisk vurdering under hensyntagen til faktorer, der har betydning for risiko for antændelse, fx varme overflader, brændstofbelastning og brændstoftype i de respektive områder (vil det fremme en hurtig eller langsom ildudvikling) og betydningen af området (med hensyn til sikkerheden for hele skibet, besætning og passagerer).

Risikoklassificeringen af et specifikt kompositfartøj vil sandsynligvis afvige væsentligt fra risikoklassifikationer defineret af HSC-koden.

Egenskaberne for kompositter bør medtages ved brandscenarier
Som en del af arbejdet med at identificere risici bør en række brandscenarier defineres. Brandscenarierne er et værdifuldt redskab, når der skal vælges passive og aktive brandbeskyttelsesforanstaltninger. Desuden bør brandscenarierne benyttes til at udforme de procedurer, der beskriver, hvordan besætningen skal uddannes, og hvordan de bør reagere i tilfælde af brand.

Som en del af at udføre et holistisk brandsikkerhedsdesign anbefales det at overveje alle aspekter af brandsikkerhed i et kombineret system. Egenskaberne for kompositter bør tages i betragtning, når flugt/evakueringsruter, brandslukningsudstyr og mønstringsruller bliver udfærdiget. Især skal den hurtige udvikling af brand tages i betragtning.

Brandsikring skal være "kompositskibs-specifik" med holistisk tilgang.
Brandsikring, de aktive brandsikringsanlæg og besætningens procedurer er en del af et holistisk og fartøjsspecifikt brandsikkerhedsdesign. Brandstrategien bør kunne løse både de identificerede risici og de uforudsete situationer, når de opstår.

I modsætning til passive og aktive beskyttelsesforanstaltninger er besætningen faktisk i stand til at tilpasse sig et uforudset brandscenarie. I teorien i hvert fald. Ved en stressende begivenhed som en brand, hvor hurtig reaktion er afgørende, er en person tilbøjelig til at reagere i henhold til erfaring.

Det anbefales derfor, at uddannelsen af besætningen omfatter tilpasningsevne og kreative færdigheder. Derudover bør uddannelsen være meget "kompositskibs-specifik", det vil sige, besætningen skal vide, hvordan et kompositfartøj adskiller sig fra et stålskib i tilfælde af brand.

En forbedring af besætningens adaptive og kreative færdigheder vil forberede dem på at møde nogle af de uforudsete hændelser på en sikker og kontrolleret måde.

Besætninger bør uddannes materiale-specifikt
For at opbygge mere viden på en struktureret måde kunne de maritime uddannelsesinstitutioner være mere aktive i at skaffe ny viden gennem forskning og indsamle erfaringer fra det operationelle niveau. Og den nye viden kan nemt overføres til de studerende som et supplement til den eksisterende undervisning og støtte, at uddannelsen bliver opdateret.

Uddannelse af besætning bør ikke kun være fartøjsspecifik, men også materialespecifik, når kompositter er en væsentlig del af fartøjet.

Der anbefales passiv brandsikring i kompositfartøjer
Det anbefales at bruge passiv brandsikring som den foretrukne brand-sikkerhedsforanstaltning i kompositfartøjer. Og i stedet for kun at anvende det, hvor det kræves af forordningerne, skal det bruges, hvor det er nødvendigt baseret på holistisk risikoklassificering af områder og systemer. Brandsikkerheden bør ikke udelukkende være afhængig af aktivering af aktive brandsikringsanlæg.

Om projektet
DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, har stået for projektet: "Nye brandstrategier i kølvandet på Umoe Ventus", der har undersøgt både tekniske og menneskelige aspekter af sikkerheden om bord på skibe bygget af brændbart komposit.

  • Projektet fremhæver de tekniske og menneskelige aspekters indflydelse i brandsituationer, og især deres indbyrdes afhængighed.

     

  • Det overordnede mål var at inkludere socio-tekniske aspekter af brandsikkerhed i designprocedurer

     

  • Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond og blev udført i samarbejde med OSK-ShipTech A/S.