Lederne Søfarts direktør fratræder

Efter sammenlægningen med Lederne er Fritz Ganzhorns opgave løst. Bestyrelsen søger nu efter en ny person, der skal stå i spidsen for den videre udvikling af foreningen, dens tilbud og varetagelsen af medlemmernes interesser.

10. oktober 2018

 

hav, kølvand

Med virkning fra den 10. oktober 2018 fratræder Lederne Søfarts direktør, Fritz Ganzhorn, sin stilling.

- Efter sammenlægningen med Lederne har vi taget hul på et nyt kapitel i foreningens historie, og bestyrelsen mener, at der i den forbindelse er brug for en ny drivkraft til at gennemføre Lederne Søfarts strategi, siger foreningens formand, Bjarne Cæsar Jensen.

- De seneste år har været præget af modvind på flere fronter og vi har af forskellige årsager oplevet et generelt fald i antallet af danske officerer i handelsflåden. Dette til trods har Lederne Søfart formået stort set at fastholde sit medlemstal, bevaret langt de fleste overenskomster på vores område og vi har et sekretariat med dygtige medarbejdere, der hver eneste dag dedikeret servicerer vores medlemmer.

- Dermed afleverer Fritz Ganzhorn foreningen og dens sekretariat i en rigtig god position til at fortsætte sin udvikling og styrke varetagelsen af medlemmernes interesser og de tilbud, de har brug for både nu og på fremtidens maritime arbejdsmarked, siger Bjarne Cæsar Jensen.

- Bestyrelsen er imidlertid blevet enig om, at der, for bedst at videreudvikle Lederne Søfarts strategi, er behov for en ny person, som kan lede denne forandring, siger Bjarne Cæsar Jensen.

- I den forbindelse vil jeg på bestyrelsens vegne sige Fritz Ganzhorn tak for hans store engagement og arbejdsindsats gennem rigtig mange år. Han har altid haft et stort hjerte for foreningen og for vores erhverv, slutter Bjarne Cæsar Jensen.

Lederne Søfarts formand overtager selv midlertidigt rollen som direktør for foreningen.

Der er samtidig igangsat en proces for at finde en permanent afløser til stillingen.

For yderligere informationer:
Bjarne Cæsar Jensen
Formand for Lederne Søfart
40505406
formand@ledernesoefart.dk

Jakob Wandel
Kommunikationschef
29890098
jw@ledernesoefart.dk