Lederne Søfart søger kandidater til bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem i Lederne Søfart kommer du helt op på broen og får indflydelse på overenskomster, medlemstilbud, aktiviteter og ikke mindst fremtiden for Danmark som søfartsnation.

14. august 2018

 

Lystårn

Du får dermed mulighed for at sætte dit præg på Lederne Søfarts politik, på den maritime sektor som arbejdsplads; og du har direkte indflydelse på dine egne og kollegernes fremtidige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Du:

 • Har lyst til at engagere dig i fagligt arbejde,
 • har idéer til, hvad Lederne Søfart skal tilbyde sine medlemmer i fremtiden,
 • samarbejder konstruktivt med andre engagerede kolleger,
 • brænder for at få indflydelse på fremtidens vilkår i Det Blå Danmark og
 • har lyst til og mulighed for at deltage i ca. seks møder om året.

Sådan stiller du op:

 • Kandidater, der senest den 1. oktober 2018 skriftligt har begæret sig opstillet over for bestyrelsen i Lederne Søfart, kan blive optaget på stemmesedlen i forbindelse med valget til Søfartens Lederes bestyrelse.
 • Mindst fem aktive medlemmer skal, skriftligt, anbefale kandidaten. Anbefalinger kan gives pr. mail og behøver derfor ikke fremsendes som brev.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte formand Bjarne Cæsar Jensen på telefon 40 50 54 06 eller formand@soefartens.org. Du kan desuden kontakte direktør Fritz Ganzhorn på telefon 21 42 13 06 eller fg@soefartens.org.

Det med småt:

 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode.
 • Valget til bestyrelsen afsluttes på den årlige generalforsamling. Relativt kort tid derefter afholdes der et bestyrelsesseminar (bestyrelsesmøde) af en varighed på 2 dage.
 • Der bliver normalt afholdt indtil seks årlige bestyrelsesmøder inkl. et bestyrelsesseminar.
 • Det bliver tilstræbt, at mødedatoer planlægges for et år ad gangen.
 • Der er ikke mødepligt, men man er valgt af medlemmerne, som forventer, at man møder op, hvis man ikke er på job, på søen eller er forhindret af andre gode grunde.
 • Bestyrelsesarbejdet er lønnet med en godtgørelse på kr. 1.500 pr. mødedag. Godtgørelsen er frivilligt, skattepligtigt og indberettes af foreningen som B-indkomst. Lederne Søfart dækker derudover udgifter til transport, fortæring og evt. overnatninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og andre arrangementer i foreningen.