Leder: Bliv styrmandsstudent

I Søfartens Ledere tror vi på, at Danmark har brug for stærke kompetencer for at forblive en globalt førende søfartsnation.

20. april 2018

 

Bjarne Cæsar Jensen

Af Bjarne Cæsar Jensen, formand for Lederne Søfart

Derfor udfordrer vi hver eneste dag status quo for at sikre, at vores maritime kompetencer er i verdensklasse, og at fødekæden af danske skibsofficerer bevares og udvikles.

Vi foreslår derfor også, at der oprettes en ny EUX-uddannelse, hvor man reelt begynder at uddanne sig til styrmand samtidig med, at man påbegynder en gymnasial grunduddannelse.

Der findes allerede EUX-uddannelser, hvor eleverne både får en studenterhue og et svendebrev som fx murer eller elektriker. Vi mener, at det også skal være muligt at blive student samtidig med, at man tilegner sig navigatørhåndværket og får kompetence som vagtgående styrmand.

En almindelig EUX-uddannelse indeholder 40 ugers praktik, hvorimod man som bekendt skal have 52 ugers praktisk sejltid for at få sit sønæringsbevis. Det kan derfor være, at en styrmands-EUX må strække sig over 4 år eller lidt mere – eller, at uddannelsen fx indrettes, så eleverne kan følge de øvrige fag ved hjælp af fjernundervisning under deres praktik til søs.

Det er alt sammen noget, der bør undersøges nærmere, så eventuelle barrierer kan blive ryddet af vejen. Det arbejde glæder vi os til, ligesom vi glæder os til at diskutere vores forslag med både relevante erhvervsskoler og vores samarbejdspartnere i erhvervet og i de politiske partier på Christiansborg.

En uddannelse som ”styrmandsstudent” vil støtte den generelle samfundsudvikling og det aktuelle fokus på en styrkelse af de faglærte uddannelser.

Uddannelsen vil ikke blot være til gavn for unge mennesker, der drømmer om en karriere til søs, men for hele Danmark som søfartsnation. Den vil tidligt åbne en dør til Det Blå Danmark – både for dem, der planlægger at læse videre til skibsfører, maskinmester eller professionsbachelor, og for dem, der enten går efter en plads som shippingelev i et af vores mange rederier eller vil læse en maritim uddannelse på DTU eller CBS - og som kan se styrken ved den praktiske erfaring.

Vi skal gøre det let at blive bidt af det maritime. Vi skal have flere unge til at se mulighederne i vores spændende erhverv. Vi skal have de unge til at tænke maritimt, så tidligt som overhovedet muligt.

Med ”styrmandsstudenten” kan vi gøre hele Det Blå Danmark til skoleskib for danske unge.

Bjarne Cæsar Jensen
Formand for Lederne Søfart