Jura: Indtægtshul for studerende

Det er for tiden et problem for de studerende, som dimitterer, at de ikke kommer afsted ud og sejle før ”efter nogen tid”… Når de dimitterer, har de ikke længere krav på at modtage SU.

26. april 2018

 

Pernille Sædam Marstal

Af Pernille Sædam Marstal, advokat i Søfartens Ledere

Når de studerende dimitterer fra navigationsskolerne, er der for mange af dem et ’indtægts-hul. Problemet er, at de ikke kommer afsted ud og sejle før ”efter nogen tid”…

Når de dimitterer, har de ikke længere krav på at modtage SU. De har lovning, kontrakt og aftale om, at de er garanteret en bestemt sejltid – hvorunder de naturligvis modtager løn – til erhvervelse af sønæringsbeviset, men de har ingen fast og på forhånd indgået aftale med rederiet om, hvornår og nærmere på hvilket tidspunkt denne sejltid (med løn) begynder.

Hverken løn eller SU
Derfor kan der opstå et ”indtægtshul” – hvor de altså går og venter på deres første udmønstring, i hvilket tidsrum de ikke modtager hverken løn eller SU.

Det er selvfølgelig utilfredsstillende og urimeligt på denne måde at være i rederiets ”magt” og uden indkomst.

Vi vil dels forsøge at formå rederiet til at sende disse dimittender afsted så hurtigt som muligt. Dernæst vil vi være dem behjælpelig med at opnå ret til dagpenge i mellemtiden. De nyuddannede skal således stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Deltager i kurser
Nogle af disse nyuddannede får desuden besked på i venteperioden at deltage på et af rederiet bestemt og betalt kursus.

I sådanne situationer er det vores opfattelse, at rederiet har disponeret i en sådan grad over medarbejderen, at ansættelsesforholdet må antages at være etableret og tiltrådt, hvorfor der både under sådan kursusdeltagelse og efterfølgende skal betales løn til medarbejderen – også frem til det første egentlige udmønstringstidspunkt.