Gunstige skattevilkår ved sejlads ud fra Singapore

Vi har tidligere beskrevet mulighederne for meget gunstige skattevilkår ved sejlads ud fra Cypern. De samme gunstige muligheder findes i Singapore.

30. april 2018

 

Singapore

Af Jytte Hjorth, skatterådgiver i Søfartens Ledere | Foto: Dhruv Deshmukh

Det er afgørende for, om et land er aktuelt, at Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med landet, der:


  • nedsætter søindkomst efter eksemptionsreglerne (fuld lempelse), og
  • hvor Danmark ikke kan beskatte indtægten, hvis udlandet ikke beskatter (der må ikke være en regel om subsidiær beskatning).

 

Med hensyn til skibets aktivitet, så skal dets hovedformål være at transportere gods eller passagerer. Endelig er det vigtigt, at den tekniske og kommercielle drift foretages i det pågældende land. Det er ikke nødvendigt, at lønnen udbetales fra det pågældende land, ligesom det heller ikke er afgørende, hvilket land skibet er flaget fra.

Skal du så se dig om efter et nyt rederi?
Det positive svar er: ikke nødvendigvis. Dit nuværende rederi – det kan være et dansk eller et udenlandsk rederi – har muligvis et datterselskab i et af de ”interessante” lande.

Som rederivirksomhed har udviklet sig i dag, hvor mange virksomheder og lande kan være involveret i det enkelte rederi eller skibsdrift, er det nødvendigt, at der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Her hjælper vi gerne i Lederne Søfart.

Vi hjælper med:

  • konkrete vurderinger af mulighederne,
  • ved usikkerhed med at få et bindende svar fra Skat,
  • at bede om genoptagelse og ændring af skatteansættelserne for tidligere år og kontakt og markedsføring af jer og ideen til shipmanagers.

Jo flere henvendelser vi får, jo større bliver vores erfaring med hensyn til de enkelte konkrete rederier m.v.