Fremtidens færger på el

Batteripriserne falder, samtidig med at batterierne bliver kraftigere. Fremtidens løsning er eldrevne færger – vel at mærke uden en dieselgenerator som reserve.

23. april 2018

 

Ellen Søby

Tekst: Lise Mortensen, foto: Andrea Bisgaard, FAA og Henrik Frederiksen

- Jeg er ikke i tvivl om, at ren batteridrift er fremtiden. Det er der, vi er på vej hen. Over de sidste seks år er batteriernes pris faldet med 16 % om året i gennemsnit, fastslår Henrik Hagbart Mikkelsen, konsulent på Ærøs el-færge. Han mener, at tiden nu er inde til, at de danske færgerederier bør kaste sig ud i projekteringen af nye el-færger:

- Der er ingen tvivl om, at næste gang, en reder sætter sig ned og regner på en batterifærge, ser regnestykket bedre ud. Batterierne er stærkere – og billigere!

Meget lille energitab
Hertil kommer, at virkningsgraden på el er væsentlig større end diesel. Udregningerne til El-færgen viser, at man med el til fremdrivning har et tab i energikæden på kun 20-25 %, fra strømmen bliver produceret, til skruen kører rundt. For diesel er energitabet nærmere på 80 %, lyder det fra Henrik Mikkelsen, der tilføjer, at tallene for eldrift dog kun er udregninger:

- Når El-færgen kommer i drift, skal vi i gang med at måle på det i virkelighedens verden. Som jeg ser det, er der endnu ikke helt erfaringer nok til at stille en præcis tilbagebetalingskalkule op. Derfor er det klogt at inddrage de erfaringer, der lige nu bliver indhentet på færgerne Helsingør-Helsingborg og på el-færgen på Ærø, der har en demoperiode på halvandet år, hvor alle kan få glæde af de indhentede erfaringer.

Retrofit kan være kompliceret

- Retrofit af batteridrift har vist sig at være både relativt dyrere og mere kompliceret end nybygning. Fra værfternes side sikrer man sig imod uforudsete problemer, og det gør projekttilbuddene dyrere, end de måske burde være, siger Henrik Mikkelsen.

Der er flere parametre, der er afgørende for, om det kan lade sig gøre, og om retrofit er rentabelt. For det første er det helt grundlæggende, at det motorstyresystem, man har, er kompatibelt. For det andet skal det sikres, at færgen kan få landstrøm i de mængder, der er nødvendigt.

Færgens alder har også betydning, Henrik Mikkelsens skøn er, at hvis færgen er mere end 15-20 år gammel, vil det på et tidspunkt bedre kunne betale sig at bygge en ny færge end at retrofitte med eldrevet maskineri.

Hybrid er et mellemtrin
Mange retrofit-løsninger vil være hybride. Det vil sige en kombination af batteridrift og dieseldrift med skibets eksisterende maskineri.

Hybriddrift på nybygninger vil være et mellemtrin, hvor tilstrækkelig strøm ikke kan skaffes fra land til at dække sejldistancen ind. Derfor kan hybriddrift være en god løsning for nogle, da den indebærer en energieffektivisering i forbindelse med færgens fremdrivning.

Hybriddrift er dog langt fra så energieffektivt som ren batteridrift og bør kun være en overgangsordning. Hybride nybygninger bør være forberedt til senere at kunne udvides til fuld eldrift, hvis ikke der er meget langt mellem havnene.