Fakta om hviletid for søfarende

Hvad er hviletid og hvor meget skal man som søfarende have af den? Få svar på disse og andre spørgsmål om hviletid her.

21. marts 2018

 

Hviletidsfakta

Af Lise Mortensen | Lederne Søfart

Arbejds- eller hviletimer
MLC og EU-retten giver valgfrihed mellem at regulere søfarendes arbejdstid eller hviletid. Danmark har valgt alene at regulere de søfarendes hviletid.

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid

Hviletid pr. døgn og pr. uge

Den søfarende skal have mindst 10 timers hvil i et arbejdsdøgn, og heraf skal mindst 6 timer være i sammenhæng. De 10 timer må højst deles i 2 hvileperioder, og der må maksimalt være 14 timer mellem hvileperioderne. Fravær fra arbejdet tæller kun som hvil, hvis det er på mindst 1 time. Den søfarendes samlede hviletid på en uge skal være på mindst 77 timer. Her tæller samtlige hvileperioder med.

Et arbejdsdøgn er en 24-timers periode, der starter, første gang den søfarende begynder at arbejde i et kalenderdøgn.

En uge er en sammenhængende 7-døgns periode.
Søfartsstyrelsen kan tillade, at den daglige og ugentlige hviletid beregnes inden for kalenderdøgnet (kl. 00.00-24.00). Kopi af tilladelsen skal forefindes om bord.

Fravigelser ved registrerede overenskomstaftaler
Vagtgående søfarende eller søfarende, der arbejder på skibe, der sejler på korte rejser (f.eks. færgeruter), kan have ret til kortere hviletid. Det forudsætter dog, at der er en overenskomstaftale, som giver kompensation i form af øget fritid, afspadsering eller lignende. Der skal i aftalen samtidig være taget behørigt hensyn til den søfarendes sundhed og sikkerhed. Den særlige overenskomstaftale må først anvendes, når den er registreret i Søfartsstyrelsen. Den registrerede aftale skal forefindes om bord.

Mønstring, brand- og redningsøvelser og andre foreskrevne øvelser skal gennemføres således, at de griber mindst muligt ind i de søfarendes hvileperioder og ikke medfører træthed. Den samlede hviletid i arbejdsdøgnet for den søfarende skal uanset afbrydelse være på mindst 10 timer. En af hvileperioderne skal være på mindst 6 timer.

Hviletidsreglerne kan fraviges i uforudsete nødsituationer, f.eks. når det er nødvendigt for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød. Beslutningen træffes af skibsføreren, og så snart det er muligt, skal denne påse, at den søfarende får en tilstrækkelig hvileperiode.