Få styr på din skat op til årsskiftet

Nytåret er ofte forbundet med ferie, fest og farver – men det er altid ensbetydende med, at du skal have styr på din skat. Lederne Søfarts skatterådgiver peger her på en række punkter, hvor du kan undgå at snyde dig selv i skat.

18. december 2018

 

Penge og skat

I forbindelse med årsskiftet er der en række skattemæssige forhold, du skal huske at tage stilling til, hvis du vil undgå at betale for meget i skat.

Betal frivillig skat, hvis du har betalt for lidt i skat i løbet af 2018.
 • Ved betaling senest 28. december skal der ikke betales renter.
 • Ved betaling mellem 29. december 2018 og 1. juli 2019 betales en dag-til-dag rente på 2,2 % indtil betalingsdagen.
 • Ved betaling efter 1. juli skal der betales et fast procenttillæg på 4,2 %. 
Indbetal til pensionsordninger
 • Hvis dine arbejdsgiverpensioner ikke er tilstrækkelige til at sikre dig en passende pension, kan du indbetale på frivillige ordninger.
 • Der kan indbetales op til 54.700 kr. i 2018 på ratepensioner og ubegrænset på livsvarige ordninger. Husk, at hvis du har ratepensionsordninger flere steder, f.eks. i PFA og en bank, så skal du selv holde øje med, at grænsen på 54.700 kr. ikke overskrides
Tjek din forskudsopgørelse for 2019
 • Selv om du har fået ændret forskudsopgørelsen for 2018 til nye arbejdsforhold (f.eks. DIS til DAS) og fradrag (f.eks. børnebidrag) så slår disse ændringer ikke igennem til den nye forskudsopgørelse.
Aktiesalg
 • Det kan overvejes at femskynde et salg af aktier.
 • Hvis du har haft aktieindkomst i begyndelsen af året, kan skatten nedbringes ved salg af tabsgivende aktier. Bemærk, at der ikke er noget i vejen for, at du køber samme aktier igen, når blot der er gået 1 – 2 uger mellem salg og køb.
 • Der betales 27 % af aktieindkomst op til 52.900 kr. (105.800 kr. for ægtefæller, - hvis den ene ægtefælle ikke bruger sit bundfradrag eller kun en del af det, kan den anden ægtefælle bruge resten) og af det overskydende beløb betales 42 %.
Håndværkerfradrag (servicefradrag)
 • Det er en betingelse for fradrag for arbejde, der er udført i 2018, at det betales senest den 28. februar 2019.
 • Hver person i husstanden over 18 år kan få fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for grøn istandsættelse m.v.
 • Serviceydelsen er indvendig rengøring, vinduespudsning ind- og udvendig, børnepasning (ikke lektiehjælp), almindeligt havearbejde og snerydning (ikke fældning af træer m.v.).
 • Grøn istandsættelse er isolering af tag, energibesparende reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af vinduer og ruder og yderdøre, isolering af ydervægge og gulve m.v., installation af tyverialarm.
 • Vær opmærksom på, at listen over, hvad der skal fratrækkes, ikke er den samme, som for 2017.
  Ovennævnte fradrag er ikke udtømmende.

Få hjælp hos Lederne Søfart
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre – eller har du andre spørgsmål om skat – så kontakt Lederne Søfarts skatterådgiver, Jytte Hjorth, på jmh@ledernesoefart.dk eller 20292558.